Troost

Troost is het bemoedigen van iemand die lichamelijk of geestelijk pijn lijdt en het verzachten van de pijn van iemand anders. Het is: steun en bemoediging geven in moeilijke tijden. 

Mensen die in nood zijn hebben troost nodig. De dichter van psalm 119 zei tegen de Heere: “  Denk aan het Woord tot Uw dienaar gesproken waarmee U mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende dat Uw belofte mij doet leven.” David pleitte bij de Heere om de goedertierenheid en genade waarop hij hoopte. De Heere die door Zijn Geest geloof in ons werkt zal ons niet teleurstellen, ook al loopt ons leven bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of andere omstandigheden anders als wij verwachten. David hield ondanks de moeilijke situatie waarin hij verkeerde, niet alleen aan zijn oprechtheid vast, maar ook aan zijn God. ( Psalm 119 : 49 ) Hij bad en zei tegen Hem: “ Moge Uw liefde mij vertroosten zoals U aan Uw dienaar hebt beloofd. “ ( vs 78 ) Dat heeft de Heere ook gedaan.  

De Heere is de Vader Die Zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. ( 2 Kor. 1 : 2 ) Alle barmhartigheden hebben hun oorsprong in God. Barmhartigheid is Zijn oorsprong en Zijn vreugde. Van Hem gaat de Trooster uit. Al onze troost komt van God. Vaak, als ons lijden in Christus overvloedig is, is de vertroosting van Christus even overvloedig. God brengt Zijn volk vaak in benauwdheid maar geeft hen troost, veiligheid en trouw in dezelfde mate. 

De Heere verwachten, hoe doe je dat? De ene keer zal dat zijn door al je taken neer te leggen of door op stille momenten Hem te zoeken en de tijd nemen om bij Hem te zijn. Je kunt Hem ook ontmoeten in een gebaar, een woord, een lied of een gebeurtenis. Elke ontmoeting met Hem zal je ondanks je zorgen verfrissen, nieuwe kracht geven. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *