C.S. Lewis De reis van het drakenschip H10

H10 deel 1

Lees meer

Johannes 14:1

Laat uw hart niet verschrikt worden. Wat de leerlingen zojuist te horen hadden gekregen, was erg verontrustend. Jezus had gezegd: …

Lees meer

1 Korintiërs 10:14-33

1 Korintiërs 10: 14-33  Het was geen eenvoudige opdracht voor Paulus om de Korintiërs duidelijk te maken hoe hun nieuwe …

Lees meer

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1)

De Nederlandse Geloofsbelijdenis.  Wij geloven met het hart en belijden met onze mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk …

Lees meer

Joh. 15:26 (2)

De Heilige Geest getuigt van Christus. Deze uitspraak van de Heere Jezus moeten we lezen tegen de achtergrond van Joh. …

Lees meer

Johannes 15:26

Wanneer echter de Trooster zal komen, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, Die van …

Lees meer

C.S.Lewis-De reis van het drakenschip H9

Voordat u / jij gaat luisteren: de tekst die beluisterd wordt is een weergave van het boek Narnia, geschreven door …

Lees meer

Johannes 18:37

Johannes 18: 37 Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die …

Lees meer

Mijn gezin

 

Lees meer

Jesaja 43:1

Jesaja 43:1 Het volk van Israël was door Jahweh uitverkoren. Ze kregen op de Sinaï Zijn geboden. Hij vond het …

Lees meer