De schepping, hoe ging het verder? ( 1 )

God genoot van Zijn kostbare schepping. In alles zag Hij de volmaaktheid van Zijn eigen wezen weerspiegeld. Het eerste paar …

Lees meer

Het nieuwe leven ( 2 )

Slaven en meesters bezaten in het oude Kolosse dezelfde Heer en Meester: Jezus Christus Die voor alle jonggelovigen gestorven was. …

Lees meer

Het nieuwe leven

Kolosse was een oude stad in Phrygië, een streek in Klein Azië. het huidige Turkije. De stad lag ongeveer 200 …

Lees meer

Vaderdag

Vaderdag! Op vaderdag denken we allemaal aan onze vaders. We verwennen ze eens extra.  Jonge kinderen maken kleurige tekeningen, en …

Lees meer

De gelijkenis na de Bergrede.

De Bergrede bevat één van de vijf grote redevoeringen die door de Heere Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde uitgesproken …

Lees meer

De gelijkenis van de bouwers.

De dwaze en de wijze bouwers. De  ontroerende Bergrede van de Heere Jezus eindigt met drie passages welke de mensen telkens …

Lees meer

De talenten

De uitspraken van de Heere Jezus centreerden zich altijd rondom het Koninkrijk van de hemel. Een diversiteit aan toehoorders verschafte …

Lees meer