Dodenherdenking

4 mei De gezamenlijke kerken van Utrecht organiseerden op 4 mei enkele jaren geleden een oecumenisch vesper waarbij stilgestaan werd …

Lees meer

Het gebed -kindervertelling

Het gebed ( 4 ) Bidden is spreken, spreken met God. Die je niet overlaat aan je lot. De nieuwe …

Lees meer

Freiheit eines Christenmenschen

Maarten Luther was een goedmoedige Duitser. Je ziet het aan zijn gezicht en leest het op uit de liederen die …

Lees meer

Daniël ( 1 )

Jahwe had zijn volk eeuwenlang achternagelopen. Profeten kwamen en gingen. Er waren maar weinig mensen die zich de gloedvolle betogen …

Lees meer

' Zie het Lam van God! '

    ‘De volgende dag besloot Jezus om naar Galilea te gaan, en daar zag Hij Filippus. Jezus zei tegen …

Lees meer

Psalmen 1

Het woord Psalmen is een verzamelterm voor alle metrische composities die voor historische, leerstellige, smekende of lofprijzende zang geschikt zijn. …

Lees meer

De verloren zoon ( 2 )

Hugiainonta! De jongste zoon was gezond thuisgekomen. Tot zijn verstand gekomen, gezond van lijf en leden, en van zijn kwade …

Lees meer

Daar, waar het moeilijk was, hebt U mij gedragen.

Een bijzonder mens, met bijzondere gaven heeft vaak een bijzondere levensweg. Sommige mensen zeggen iets, waardoor mijn opmerkzaamheid ontwaakt. Onbewust ben …

Lees meer

Shalom! ( 3 )

Jezus laat ons in vrede sterven.  In het oude Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom …

Lees meer

Shalom! ( 1 )

Het Hebreeuwse woord voor “ vrede “ ( sjalom ) heeft een veelomvattende betekenis. Zij staat garant voor een betekenis …

Lees meer