Handelingen 2 : 1 – 4

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwm er uit de hemel een …

Lees meer

Themawandeling ‘ Vrijheid ‘

Thema: VRIJHEID. Op deze pagina vind je de beschrijving van een mooie wandelroute langs de Westerschelde. Bij elke historische plek …

Lees meer

Hebreeën 1 : 1 – 4 / 2 : 5 – 9

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar …

Lees meer

Handelingen 1 : 12 – 14

Toen gingen de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Die berg ligt vlak bij Jeruzalem, het is niet meer …

Lees meer

Genesis 43 : 26 – 30

Opnieuw komt er iets uit van de droom van Jozef. De droom waarvoor hij zoveel had moeten lijden. Zijn broers …

Lees meer

Genesis 43 : 1 – 17

Genesis 43 : 1 – 17  De hongersnood blijft. Het Woord van God gaat in vervulling, het regent niet, en …

Lees meer

Ester ( 2 )

Koning Ahasveros – de koning die regeerde van India tot Nubië – richt een feestmaaltijd aan. De feesten vinden plaats …

Lees meer

Handelingen 1 : 9 – 11

Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen Hem naar de hemel gaan. Een wolk nam Hem mee, zodat ze …

Lees meer

Handelingen 1 : 6 – 8

Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘ Heer, is dat dan het moment waarop U koning van Israël zult worden? …

Lees meer

Handelingen 1 : 4, 5

Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei Hij tegen de apostelen: ‘ Jullie moeten in Jeruzalem blijven. …

Lees meer