Ik ga op reis, en ik neem mee…

Vandaag hadden we de laatste lesdag voor de zomervakantie. Veel buitenlandse studenten vinden het leuk om dan een uitgebreide maaltijd …

Lees meer

Rust!

Het leven is een zich herhalende cirkel. We komen thuis van een midweek weg met de pleegkids.   Vroeger – zo’n …

Lees meer

Lucas 21: 28

Maar wanneer dit begint te gebeuren, zie dan op, en hef uw hoofden omhoog, omdat uw verlossing eraan komt. Lukas …

Lees meer

Luther – Johannes 3 : 14 – 15

De verhoogde slang (1)En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet de Zoon des mensen ook …

Lees meer

Het hart van de Vader!

Het liefdehart van de Vader  [Christus] vernederde Zich Zelf, en werd gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood aan …

Lees meer

Ups & Downs

    Bernd komt thuis van school, direct is zijn enthousiasme merkbaar. Hij laat tekeningen zien, een verjaardagskaart en wil …

Lees meer

Wie ein Mutbürger die Welt veränderte ( 4 )

Volgens een actuele enquête van de Duitse Evangelische Kirche is Luther Anno 2019 – meer dan vijfhonderd jaar na zijn …

Lees meer

Nelleke

    De Engelstalige herdenkingswoorden van de pastor van Nelleke van der Maas. Overleden op 25 september 2019 in Campbell …

Lees meer

Christelijke Scholengemeenschap de Lage Waard

Een vraaggesprek met dhr. Kees Kloet, rector van de CSG De Lage Waard is een avontuur op zich. Als we …

Lees meer

De Herder.

De ogen van de oude man lichtten op; hij begroette mij verrast. Om direct daarop toch weer terug te zakken …

Lees meer