De belofte van de Herder ( 1 )

Jezus Christus, Naam boven alle Naam. Er werd Niemand zo diep verguisd. Er werd ook Niemand zo vereerd. Hij eindigde …

Lees meer

Koning zijn!

Sinds 30 april 2013 is Zijne Majesteit Willem Alexander koning van Nederland. Hij is ons staatshoofd, het onschendbare deel van …

Lees meer

Heilig ( 2 )

De heiligheid van God in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament openbaarde de Heilige Geest voor de eerste keer op …

Lees meer

Heilig ( 1 )

Heiligen zijn mensen die op een bijzondere manier Jezus volgen. Je zou kunnen zeggen dat ze apart gezet zijn voor …

Lees meer

De brief aan de Filippenzen ( 6 )

Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. …

Lees meer

De brief aan de Filippenzen ( 5 )

Filippenzen 1 en 2 bevatten een aantal adviezen aan de gemeente van Filippi. Ze hebben te maken met de onderlinge …

Lees meer

De brief aan de Filippenzen ( 4 )

“ Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer …

Lees meer

De brief aan de Filippenzen ( 3 )

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest …

Lees meer

De brief aan de Filippenzen ( 2 )

Filippi was een belangrijke stad in het antieke Macedonië. Ze is door Philippus van Macedonië gesticht. Hij was een directe …

Lees meer

Jezus en het Koninkrijk ( 2 )

Jezus vertolkte elke dag van Zijn leven uiterlijk en innerlijk een mix van nederigheid en kracht. Hij was de Leeuw …

Lees meer