Hebreeën 11 : 2

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het …

Lees meer

Hebreeën 11 : 1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet …

Lees meer

Alfa en Omega

De Vader in de hemel is de Enige persoon in hemel en op aarde van wie het oordeel er uiteindelijk …

Lees meer

Zoveel hoofden, zoveel zinnen

Ik zit aan tafel met Liomar uit Curaçao, Brian uit Engeland en Sanad uit Syrië. Een veelkleurig gezelschap! De moeite …

Lees meer

Handelingen 5 : 17 – 43

Het was geen eenvoudige opgave voor de apostelen om door te gaan met de verkondiging van het Evangelie van Jezus …

Lees meer

Lucas 15 : 1 – 7

Op Zijn reis naar Jeruzalem kwamen alle tollenaars en slechte mensen naar Jezus luisteren. Dat Jezus Zich met tollenaren en …

Lees meer

Filippenzen 2 : 9 – 11

“ Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam geschonken die elke Naam te boven gaat, opdat in …

Lees meer

Exodus 3 : 12 – 15

Het verhaal van Mozes` roeping vormt één van de hoogtepunten van het bijbelboek Exodus, en van het Oude Testament door …

Lees meer

Exodus 20 : 7

“ Misbruik de Naam van de Heer Uw God niet, want wie Zijn Naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. …

Lees meer

Als je uit Syrië komt

Sanad, waar ben je geboren? Ik ben in Syrië geboren in Hons, dat is een grote woonplaats. We hadden een …

Lees meer