Daniël ( 6 )

Daniël 5 De jaren waren voorbijgevlogen. Het jaar 538 voor Christus was aangebroken. Nebukadnezar was al 23 jaar dood. Hij …

Lees meer

Psalmen 43

Het is waarschijnlijk dat psalm 43 bij dezelfde gelegenheid geschreven werd als psalm 42 omdat het opschrift ontbreekt. Sinds zijn …

Lees meer

Het cadeau van Jezus

Het Hebreeuwse woord voor vrede ( sjalom ) heeft een veelomvattende betekenis. Het woord staat voor vrede niet alleen in …

Lees meer

De drie-enige God ( 9 )

De Heilige Geest maakt ons de geheimen van God bekend. De apostel Paulus schreef aan de mensen in Korinthe  ( …

Lees meer

De drie-enige God ( 8 )

De Heilige Geest zorgt ervoor dat Christus in ons komt wonen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: “ Als jullie van …

Lees meer

Psalmen 90

Psalmen 90  Mozes is de oudste schrijver van de Heilige Schrift. Mozes was een veelzijdig begenadigd mens. Een grote meerderheid …

Lees meer

God is liefde en wijsheid

God bezit oneindige wijsheid. Toen Hij Zijn Zoon Jezus Christus hier op aarde geboren liet worden, gaf Hij Hem al …

Lees meer

De drie-enige God ( 7 )

De Heilige Geest inspireerde de profeten uit het Oude Testament. Daar staat een schitterend voorbeeld van opgetekend in Numeri 11. …

Lees meer

De drie-enige God ( 6 )

De Heilige Geest begint een nieuw leven in ons. Jezus zei tegen Nicodemus: “ Niemand kan het Koninkrijk van God …

Lees meer

De drie-enige God ( 5 )

Het werk van de Heilige Geest dateert van eeuwigheid.   Hij was al actief bij de schepping en de Geest van …

Lees meer