Mattheüs 11: 28-30

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem Mijn …

Lees meer

1 Korintiërs 14: 21-33

En wie profeteert heeft macht over zijn geest, want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo …

Lees meer

1 Korintiërs 14:1-5

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest vooral naar die van de profetie. 1 Korintiërs …

Lees meer

Johannes 14:13

Verhoorde gebeden En wat u bidden zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader geëerd wordt in …

Lees meer

Johannes 14:13

Voordat Jezus terugging naar de Vader in de hemel heeft Hij Zijn leerlingen grote en dierbare beloften gedaan. Wie in …

Lees meer

1 Korintiërs 10:14-33

1 Korintiërs 10: 14-33  Het was geen eenvoudige opdracht voor Paulus om de Korintiërs duidelijk te maken hoe hun nieuwe …

Lees meer

Johannes 15:26

Wanneer echter de Trooster zal komen, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, Die van …

Lees meer

Lucas 24: 36-49

Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei: “Ik wens jullie vrede.” …

Lees meer

1 Korintiërs 13:8-10

Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.  Als …

Lees meer

Psalmen 83

Psalmen 83  In de tijd dat dit lied gedicht is, was het volk van God in gevaar en in grote …

Lees meer