Mattheüs 2 : 1 – 12

Hoewel Jezus de wens van alle volken was, bleef Zijn geboorte in eerste instantie onbekend. Op een paar herders na …

Lees meer

Lucas 2 : 8 – 20

In nacht van de geboorte van het Heilige Kind bevonden Betlehems kudden zich in het open veld. Dag en nacht …

Lees meer

Lucas 2 : 1 – 7

De volheid van de tijd was gekomen! God zou Zijn Zoon zenden en er was voorzegd dat Hij in Bethlehem …

Lees meer

Lucas 1 : 57 – 80

Maria en Elizabeth gingen bemoedigd en versterkt hun dagelijks leven in. Hoewel de tijd van de vervulling van de beloften …

Lees meer

Lucas 1 : 39 – 56

Zodra de engel van Maria weggegaan was maakte Maria zich reisvaardig. Ze vertrok naar het bergland van Judea naar de …

Lees meer

Lucas 1 : 26 – 38

Gabriël vloog pijlsnel terug naar de hemel om daar een nieuwe opdracht van God de Vader in ontvangst te nemen. …

Lees meer

Lucas 1 : 5 – 25

Er bestaat geen geslacht ter wereld zo geëerd als dat van Aäron en David. Met het eerste had de Elohim …

Lees meer

Lucas 1 : 1 – 4

“ Geachte Theofilus, ik schrijf dit Bijbelboek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het klopt wat de mensen …

Lees meer

Psalmen 150

Psalmen 150  Zing voor de Heer in Zijn heilige tempel,Zing voor Hem in Zijn hemels paleis, Zing voor Hem want Hij …

Lees meer

Het Licht dat Jesaja zag

“ Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een …

Lees meer