Paulus en Korinthe

2 Korinthe 5 : 11- 25  “Vervuld van ontzag voor de Heer proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies …

Lees meer

Abraham ( 11 )

Genesis 17 : 15 – 27  Abraham boog zich voor Jahweh neer. Zijn houding drukte een diepe nederigheid uit maar …

Lees meer

Hooglied ( 3 )

Hooglied ( 3 )  Jezus heerlijkheid.  Hooglied 1 : 13, 14  In het heelal draait alles om heerlijkheid. Het diepste …

Lees meer

Abraham ( 10 )

Genesis 17 : 11 – 14  “ Abraham je moet Mij ook een belofte doen. “ zei El Shaddai. “ …

Lees meer

Het antwoord van Jezus

Na de lofprijzende uitingen van Jezus over Petrus maande Hij de leerlingen om de schitterende werkelijkheid aan niemand te vertellen. …

Lees meer

De vraag van Jezus

Mattheüs 16: 13 – 23  De Goddelijkheid van Jezus riep allerlei tegenreacties op bij de farizeeën en sadduceeën. Ze verzochten …

Lees meer

Abraham ( 9 )

Genesis 17 : 1 – 10 Abram was gelukkig met de geboorte van zijn eerste zoon Ismaël. Veertien jaar lang …

Lees meer

Abraham ( 8 )

” Meester, wij weten dat U zonder aanzien des persoons de Weg van God in waarheid leert. ” ( Lucas …

Lees meer

Psalmen 19

Psalmen 19  Voor de koorleider, een psalm van David.  De hemel verhaalt van Gods majesteit.  Het uitspansel roemt het werk …

Lees meer

Abraham ( 6 )

Genesis 14  Beladen met de oorlogsbuit ging Abram terug naar huis. Terwijl hij het Sawe-dal doortrok kwam de dankbare koning …

Lees meer