1 Tessalonicenzen 1 : 1 – 10

  De brief aan Tessalonica begint – zoals elke brief uit die tijd – met het noemen van een geadresseerde, …

Lees meer

Exodus 13

Nadat de Heere God tien plagen over het land Egypte uitgestort had, mochten de Israëlieten het land eindelijk verlaten. ( …

Lees meer

Psalmen 121

Een pelgrimslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heer, …

Lees meer

Spreuken 2

  Nadat Spreuken 1 is ingezet met de uitnodiging tot studie, die gevolgd wordt door een waarschuwing voor mensen die …

Lees meer

De gelijkenis van de zaaier ( Marcus 4 )

 Het is een gegeven dat mensen het liefst aangesproken worden in hun moedertaal en met beelden die aansprekend zijn. Jezus …

Lees meer

Exodus 19 : 16 – 25

Eindelijk was de gedenkwaardige dag aangebroken! Nooit werd er zo`n preek gehouden dan deze die hier midden in de woestijn …

Lees meer

Exodus 19 : 14, 15

Exodus 19 : 15  ‘ Mozes, Ik kom naar je toe in een donkere wolk ‘  zei de Elohim. ‘ …

Lees meer

Exodus 19 : 1 – 14

Exodus 19 vormt een inleiding op de plechtigheid van de wetgeving aan het volk van God. Israël bevond zich aan …

Lees meer

Hooglied 2 : 13 – 17

Hoewel het meisje uit Sulem de nodiging van de bruidegom gehoord had, bleef ze thuis zoals een duif die zijn …

Lees meer

Hooglied 2 : 9 – 14

Na de eerste blijdschap en het geluk volgt dynamiek. De Bruidegom komt eraan! Hij wordt dichterlijk beschreven als springend over …

Lees meer