De doop

De betekenis van de christelijke doop.  De meeste christenen kennen de kinderdoop. Christelijke ouders belijden dat ze met hun kinderen in …

Lees meer

Gave jongeren

Corona tijd betekent dat er niet veel te beleven is. Je kunt extra tijd hebben voor studie, maar na zoveel …

Lees meer

Johannes 1 : 35 – 40

Johannes 1 : 35 – 40  Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit Zijn discipelen. En ziende op …

Lees meer

Jesaja 40 : 1 – 12

God zegt: “ Ga Mijn volk troosten, ga het troosten. Zeg tegen de inwoners van Jeruzalem dat ze de moed …

Lees meer

Psalmen 103

De lockdown.  We proberen ons er zo goed mogelijk aan te houden. Anderhalve meter afstand. Mondkapjes, zo veel mogelijk thuis …

Lees meer

Lucas 8: 9 – 15

Uit alle steden kwamen er mensen naar Jezus luisteren. Toen er heel veel mensen waren, begon Jezus een verhaal te …

Lees meer

Psalmen 146

Halleluja! Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Ik zal de Heer danken zo lang ik …

Lees meer

Daniël ( 9 )

Daniël 7 : 1 – 18  Toen Belsassar een jaar koning van Babylonië was, kreeg Daniël een droom. In zijn …

Lees meer

Lucas 7 : 36 – 50

Onafgebroken ging Jezus verder met het uitvoeren van het Goddelijke plan van Zijn Vader: zondaren redden van het eeuwige verderf. …

Lees meer

De Dopeling en Zijn gehoorzaamheid

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in …

Lees meer