Johannes 12: 20-32

Johannes 12 : 20 – 32  Het evangelie van Johannes brengt steeds duidelijk naar voren dat er een groot verschil …

Lees meer

Jozua 2

De Israëlieten waren tot aan de grenzen van het beloofde land gekomen. Jozua stuurde  een groepje verkenners naar het land …

Lees meer

Psalmen 122

Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem. Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen: ‘Ga je …

Lees meer

2 Petrus 1:19

En wij hebben het profetische Woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht slaat als …

Lees meer

Jesaja 64:1

In enkele woorden de theologie van Jesaja te omschrijven is een behoorlijke uitdaging, zo inhoudsrijk is dit profetische geschrift.  Het …

Lees meer

Mattheüs 25: 1-13

De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden.  Als christen belijden wij dat we dienaars van JHWH zijn, hier op …

Lees meer

Romeinen 1: 1-20

Allen die te Rome zijn: geliefden Gods en geroepen heiligen: genade zij u, en vrede, van God onze Vader, en …

Lees meer

Johannes 3:13

En niemand vaart op naar de hemel, dan die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen. Die …

Lees meer

Psalmen 25

Deze psalm is vol oprechte liefde voor God. De dichter verlangt oprecht naar Gods gunst en genade en naar de …

Lees meer

1 Korintiërs 10: 1-13

Vrienden, het is belangrijk dat ik jullie vertel over de Israëlieten in de woestijn, onze voorouders. Ooit werden de Israëlieten …

Lees meer