Exodus 2 : 23 – 3 : 10

Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden …

Lees meer

Exodus 2 : 15 – 22

Mozes schrok. Hij dacht: ‘ dan is het dus toch bekend geworden! Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes …

Lees meer

Hosea 6 : 1 – 7

De slotwoorden van Hosea 5 geven je bij het lezen van het hoofdstuk een beetje hoop dat de Heere God …

Lees meer

Genesis 32 : 24 – 31

Israël – de nieuwe naam die Jakob kreeg – paste helemaal bij zijn temperament, en bij zijn lot. Jakob vocht …

Lees meer

Psalm 146

Psalm 146 is een individueel getinte lofpsalm. De belangrijkste kenmerken van een lofpsalm zijn aanwezig, zoals de oproep tot lofprijzing …

Lees meer

Psalmen 119 : 15 – 24

‘Wees goed voor Uw dienaar Heer, dan zal ik leven en mij houden aan Uw woord. Neem de sluier van …

Lees meer

Johannes 6 : 55 – 58

“ Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed …

Lees meer

Hosea 2 : 1 – 3

Hier volgen de woorden van Hosea. Er komt een dag dat het volk van Israël weer heel groot zal zijn. …

Lees meer

Johannes 6 : 44

 “ Toch kan niemand bij me komen, tenzij dat de Vader die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en …

Lees meer

Exodus 2 : 7 – 10

Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware …

Lees meer