1 Korintiërs 7: 25-29

1 Korintiërs 7: 25 –  29  Er rest maar weinig tijd.  De apostel Paulus had het er ontzettend druk mee …

Lees meer

Jesaja 55: 10,11

“Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te …

Lees meer

Jeremia 31: 8,9

Jeremia 31 : 8-9 Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. …

Lees meer

Jeremia 31:6

‘Er komt een dag dat Jeruzalem weer één volk is. Dan wordt er geroepen vanuit de Efraïmbergen: ‘ Kom allemaal …

Lees meer

Hebreeën 13: 1-15

Hebreeën 13 : 1 – 15  Wie de Hebreeënbrief bestudeert zal de leer van de verzoening beter begrijpen en geïnspireerd …

Lees meer

Psalmen 40: 1-12

Ik wachtte op hulp van de Heer en Hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft mijn gebed gehoord. Ik dacht …

Lees meer

Johannes 3: 34

Want Die God gezonden heeft, Die spreekt Gods Woord, want God geeft [Hem] de Geest zonder mate.  Jezus Christus is …

Lees meer

Mattheüs 14: 22, 23

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus …

Lees meer

1 Korintiërs 7: 12-24

Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift:wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die …

Lees meer

Lewis-Het neefje van de tovenaar H 15 slot

Geluiden van de natuur naar rustgevende geluid van vogels ontspannen zingen – YouTube The Chronicles of Narnia Ambient Music | …

Lees meer