Troost bieden ( 1 )

Troosten dat is iemand steun en bemoediging geven in moeilijke tijden.
Personen die troost nodig hebben kunnen zich in diverse moeilijke situaties bevinden. De Bijbel noemt verschillende soorten mensen: 

  1. Mensen die in een nieuw land komen wonen / mensen die verhuisd zijn en ergens min of meer ‘ opnieuw ‘ moeten beginnen.
  2. Mensen die in nood zijn
  3. Mensen die geslagen zijn
  4. Mensen die verdriet hebben 

Mensen die in een nieuw land komen wonen.
Mensen die verhuisd zijn en min of meer ‘ opnieuw ‘ moeten beginnen. 


Ruth 2 : 13 

“ Ik dank u Heer “ zei ze “ want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. “ 

Met deze uitspraak valt de lezer min of meer midden in de bijzondere geschiedenis van Ruth, de Moabitische. Voor het verhaal van Ruth: lees de geschiedenis op mijn website.

Na het gesprek met zijn voorman sprak Boaz Ruth aan met ‘ mijn dochter ‘ . ( vs 8 )Deze aanspreekvorm geeft aan dat Boaz ouder was dan Ruth, maar tegelijkertijd betekende het dat hij haar als dochter in Israël niet als een vreemde wilde behandelen. Hij droeg haar nadrukkelijk op – met een dubbele gebiedende wijs zelfs – om niet naar een ander veld te gaan. Het oogstveld was als een immense lappendeken in verschillende oogstgebieden verdeeld in velden van diverse eigenaren zodat de arme arenraapsters van het ene veld naar het andere moesten oversteken om hun benodigde aren te verzamelen. Boaz vond dat Ruth bij zijn werkneemsters moest blijven. Daarmee bedoelde hij de bindsters die achter de maaiers aan de gemaaide halmen tot bundels samenbonden. Ruth mocht meteen achter de garvenbindsters aan aren rapen. Dit was een gul aanbod, want het was meer dan alleen oprapen wat tussen de schoven was achtergelaten. Boaz voegde eraan toe dat hij zijn jongens gebood haar niet aan te raken, waaruit bleek dat ze kwetsbaar was, en het gevaar bestond dat oogstarbeiders intimiderend, beledigend of handtastelijk konden worden. Boaz bepaalde dat Ruth vrij van het water mocht drinken dat de jongens zouden scheppen. Dit betekende veel voor een arenraapster op het hete oogstveld. Ruth hoefde haar werk niet te onderbreken om drinken te halen. 

De houding van Boaz bood troost en bescherming voor een vrouw die in een totaal vreemde omgeving terecht gekomen was. Boaz gaf aan dat hij Ruth niet als een vreemde wilde behandelen omdat zij kwam schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Dit beeld heeft te maken met het thema van de integratie in Gods verbondsvolk via het geloof in-  en de toewijding aan de God van Israël. Boaz sprak bovendien de wens uit dat de God tot wie zij gekomen was, haar rijk zou belonen. Hij had er toen nog geen notie van dat de Heere hem hierbij zelf zou gebruiken. 

Daaruit kun je concluderen dat de Heere ons gebruiken kan en wil om andere mensen te helpen en te troosten. God zorgde feitelijk in één klap voor Naomi, Ruth en Boaz, en troostte ze alle drie, maar schakelde hen zelf volledig in.
Er rust dus een verantwoordelijkheid op mensen, ze moeten actie ondernemen. Dat deed Ruth ook.
Boaz nam zijn verantwoordelijkheid, en Naomi gebruikte haar kennis en wijsheid. Het waren  alle drie Godvrezende mensen die tevens hun hoop op God stelden. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *