Handelingen 5 : 1 – 16

 De apostelen en leerlingen van Jezus leken allemaal buitengewoon eerlijk en rechtschapen te zijn. Helaas bevonden er zich ook hypocrieten …

Lees meer

Rondom het Heilig Avondmaal

De Pesachmaaltijd die de Joden nog elk jaar vieren, is een herinneringsmaaltijd boordevol symboliek. In de nacht dat de Israëlieten …

Lees meer

Lucas 22 : 1 – 18

” Het was de eerste dag van het Paasfeest. Op die dag moeten de Joden een lam slachten voor de …

Lees meer

Handelingen 2 : 25 – 28

“ David zegt immers over Hem: “ Steeds houd ik de Heer voor ogen, HIj is aan mijn zijde, ik …

Lees meer

Spreuken 1 : 1 – 7

“Hier volgen de Spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad …

Lees meer

Handelingen 2 : 22 – 24

“ Luister naar wat ik jullie vertel over Jezus uit Nazaret. Jezus is door God gestuurd. Hij heeft machtige wonderen …

Lees meer

Spreuken ( 2 )

Het boek Spreuken bestaat volgens veel Bijbelverklaarders voor het belangrijkste deel uit een verzameling populaire gezegden. Het onderwijs in de …

Lees meer

Joël 2

“ En het zal geschieden, al wie de Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden want op de berg …

Lees meer

Moeilijke vragen!

 “Ook als je gelooft zul je geconfronteerd worden met moeilijke vragen, waarop lang niet altijd een antwoord valt te geven.” …

Lees meer

Koningin

Koningin Maxima  Vandaag viert onze koningin haar 50ste verjaardag. Een bijzonder kroonjaar. We feliciteren haar van harte en wensen haar Gods …

Lees meer