Joh. 15:26 (2)

De Heilige Geest getuigt van Christus. Deze uitspraak van de Heere Jezus moeten we lezen tegen de achtergrond van Joh. …

Lees meer

Jesaja 43:1

Jesaja 43:1 Het volk van Israël was door Jahweh uitverkoren. Ze kregen op de Sinaï Zijn geboden. Hij vond het …

Lees meer

Efeziërs 5:33

Maar ook voor een elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw …

Lees meer

C.S.Lewis – De reis van het drakenschip – H8

 

Lees meer

Prediker 5:4

Prediker 5:4 In de voorgaande hoofdstukken van het boek Prediker kwam naar voren dat de wereld een plaats is vol …

Lees meer

Galaten 4:4,5

Galaten 4: 4-5  Paulus zat altijd vol adviezen en was een strijdbaar man. Zijn woorden kwamen soms nogal fel over. …

Lees meer

Spreuken 30:5

Elk Woord van God is getoetst, Hij is een Schild voor allen die op Hem betrouwen.  Elk Woord dat de …

Lees meer

Lucas 24:50-53

Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak Zijn armen uit en …

Lees meer

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  Jezus stond blijkbaar …

Lees meer

C.S.Lewis De reis van het drakenschip – H7

Lees meer