Ester 2 : 9 – 20

De meisjes kregen een jaar lang een verplichte schoonheidsbehandeling. Het eerste halfjaar werden ze ingesmeerd met geurige olie. Het tweede …

Lees meer

Openbaringen 7

God beschermt de christenen. Eén van de 24 leiders vroeg mij: ” Wie zijn die mensen in witte kleren? En …

Lees meer

Lucas 15 : 1 – 2

Alle tollenaars en zondaars kwamen naar Jezus luisteren. De farizeeën en wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden: “Jezus gaat om met …

Lees meer

2 Timoteüs 3 : 14 – 4 : 5

Timoteüs,blijf trouw aan wat je geleerd hebt, en aan het geloof waarvan je overtuigd bent. Je weet dat je goede …

Lees meer

Ester 2 : 8 – 11

Het besluit van de koning werd overal bekendgemaakt. Er werden veel meisjes naar het vrouwenhuis gebracht. Daar werden ze door …

Lees meer

Ester 2 : 5 – 7

Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jaïr, de …

Lees meer

Psalmen 100

Een lied om God te danken. Laat iedereen juichen voor de Heer! Eer de Heer met vreugde. Kom bij Hem …

Lees meer

Genesis 44 : 30 – 45

Tot op dit cruciale ogenblik – Juda die de verantwoordelijkheid voor Benjamin op zich nam – was het Jozef gelukt …

Lees meer

Johannes 10 : 16

Maar Ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij …

Lees meer

Ester 2 : 1 – 4

De festiviteiten hadden een totaal andere afloop dan verwacht. Het Perzische rijk had geen koningin meer. Ahasveros was er weer …

Lees meer