1 Korintiërs 14:1-5

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest vooral naar die van de profetie. 1 Korintiërs …

Lees meer

Johannes 14:1

Laat uw hart niet verschrikt worden. Wat de leerlingen zojuist te horen hadden gekregen, was erg verontrustend. Jezus had gezegd: …

Lees meer

Johannes 18:37

Johannes 18: 37 Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die …

Lees meer

Johannes 3:34

Want Die God gezonden heeft, Die spreekt Gods Woord, want God geeft [Hem] de Geest zonder maat. Wij mensen hebben …

Lees meer

Mattheüs 11:13

Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. ( Matth. 11:13)  Het koninkrijk van God werd …

Lees meer

1 Samuël 16:7

De profeet Samuël kreeg van JHWH de opdracht om een nieuwe koning te zalven, nadat Saul ongehoorzaam aan God geboden …

Lees meer

1 Korintiërs 3: 6-9

Ik kwam als eerste bij jullie om het goede nieuws van God te vertellen. Daarna kwam Apollos, en hij deed …

Lees meer

Psalmen 6

Voor de koorleider. Bij snarenspel op de wijs van de achtste, een psalm van David. Heer straf mij niet in …

Lees meer

Lucas 2 : 11

Ik verkondig u grote blijdschap, want voor u is heden de Zaligmaker geboren! Lukas 2:11 Omdat de herders bij toerbeurt …

Lees meer

2 Thessalonicenzen 3

Het laatste hoofdstuk uit de Thessalonicenzenbrief bevat een aantal instructies over hoe het leven als christelijke gemeente eruit moet zien …

Lees meer