Johannes 3:34

Want Die God gezonden heeft, Die spreekt Gods Woord, want God geeft [Hem] de Geest zonder maat. Wij mensen hebben …

Lees meer

Mattheüs 11:13

Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. ( Matth. 11:13)  Het koninkrijk van God werd …

Lees meer

1 Samuël 16:7

De profeet Samuël kreeg van JHWH de opdracht om een nieuwe koning te zalven, nadat Saul ongehoorzaam aan God geboden …

Lees meer

1 Korintiërs 3: 6-9

Ik kwam als eerste bij jullie om het goede nieuws van God te vertellen. Daarna kwam Apollos, en hij deed …

Lees meer

Psalmen 6

Voor de koorleider. Bij snarenspel op de wijs van de achtste, een psalm van David. Heer straf mij niet in …

Lees meer

Lucas 2 : 11

Ik verkondig u grote blijdschap, want voor u is heden de Zaligmaker geboren! Lukas 2:11 Omdat de herders bij toerbeurt …

Lees meer

2 Thessalonicenzen 3

Het laatste hoofdstuk uit de Thessalonicenzenbrief bevat een aantal instructies over hoe het leven als christelijke gemeente eruit moet zien …

Lees meer

Dankbaarheid ( 6 )

Dankbaar dansen ( 6 ) God verandert onze klacht in een dans staat er in Psalm 30 : 12  “U hebt …

Lees meer

Dankbaarheid ( 5 )

Dankbaar dansen Ieder dankbaar mens voelt er behoefte aan om zijn of haar dank te uiten. Dansen hoort bij vreugde. …

Lees meer

Dankbaarheid ( 4 )

Een van de bijzonder memorabele zaken van dank in de Bijbel betreft de herbouw van de tempel in de tijd …

Lees meer