Ester 3 : 12 – 15

Op de dertiende dag van de eerste maand moesten alle schrijvers naar het paleis komen. Ze schreven het bevel van …

Lees meer

Psalmen 14

Mensen zonder verstand denken: er is geen God. Die mensen doen verschrikkelijke dingen. Ze zijn alleen maar slecht. Er is …

Lees meer

Handelingen 20 : 17 – 21

Vanuit Milete stuurde Paulus een boodschap naar de leiders van de kerk in Efeze. Hij zei dat ze naar hem …

Lees meer

Handelingen 20 : 7 – 13

De apostel Paulus heeft veel meegemaakt op zijn zendingsreizen. Eén van de memorabele dingen die hij in de kracht van …

Lees meer

Ester 3 : 5 – 11

Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem wilde knielen. Hij werd woedend, en dacht: Mordechai moet dood. Maar toen hij …

Lees meer

Genesis 24 – slot

De knecht haalde een prachtige gouden ring uit zijn bagage. Hij pakte ook twee zware gouden armbanden en gaf ze …

Lees meer

Genesis 24

Soms kan het nodig zijn dat we eerst lange tijd wachten en bidden voordat de leiding van de Heere duidelijk …

Lees meer

Ester 3 : 1 – 4

In het paleis werkte een man die Haman heette. Hij was een zoon van Hammedata, uit de familie van Agag. …

Lees meer

Jezus wekt een jongen tot leven

Daarna ging Jezus naar de stad Naïn. Zijn leerlingen en veel andere mensen gingen met Hem mee. Toen ze bij …

Lees meer

Kinderen en eeuwig leven

Kinderen zijn een gave en een zegen van God. Ze hebben een duidelijke plek binnen het verbond van God met …

Lees meer