” En ziet Ik ben met ulieden, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Mattheus 28 : 20 Hebreeën 13 : 8 Exodus 3 : 14 Openbaringen 1 : 8  “ En houdt dit …

Lees meer

Freiheit eines Christenmenschen ( 2 )

Freiheit eines Christenmenschen ( 2 )  een christen is een zeer vrij heer over alle dingen, en is aan niemand …

Lees meer

Freiheit eines Christenmenschen

Maarten Luther was een goedmoedige Duitser. Je ziet het aan zijn gezicht en leest het op uit de liederen die …

Lees meer

Exodus 24 : 3 – 11

Exodus 24 : 3 – 11 Exodus 24 is het sluitstuk van het verhaal dat in Ex. 19 begon en …

Lees meer

Psalmen 25

Het opschrift boven psalm 25 noemt koning David als auteur. Hoewel de psalm spreekt over vijanden ( vs 2, 19 …

Lees meer

Levensverhaal

Ik ben een pleegkind Dat betekent dat ik niet bij mijn ouders woon, zoals andere kinderen. Het is gezellig bij …

Lees meer

2 Petrus 1

“ Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigen, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels, …

Lees meer

Lucas 11 : 9 – 13

In het derde gedeelte over het gebed moedigt Jezus Zijn leerlingen aan om vrijmoedig en verwachtingsvol te bidden omdat God …

Lees meer

Lucas 11 : 4

“ En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. “  De bede om vergeving van onze zonden …

Lees meer

Lucas 11 : 1 – 3

Als er iemand kon leren bidden, dan was het de Heere Jezus het wel. Het gedeelte van het Onze Vader …

Lees meer