Hooglied 4

    Wie de Heere Jezus Christus eert, zal door Hem geëerd worden. ( 1 Samuël 2 : 30 ) …

Lees meer

Het achtste gebod

  Het achtste gebod geeft het uitdrukkelijk bevel van de Heere om geen eigendommen van anderen te stelen of te …

Lees meer

Psalmen 118

Psalm 11 8 wordt gezien als een koningspsalm, ondanks het feit dat de woorden ‘ koning, leger, en regering ‘ …

Lees meer

Hooglied 3

Het was voor de oudtestamentische kerk moeilijk om Christus in de ceremoniële wet terug te vinden. Eeuwen lang keken profeten …

Lees meer

1 Tessalonicenzen 1 : 1 – 10

  De brief aan Tessalonica begint – zoals elke brief uit die tijd – met het noemen van een geadresseerde, …

Lees meer

Exodus 13

Nadat de Heere God tien plagen over het land Egypte uitgestort had, mochten de Israëlieten het land eindelijk verlaten. ( …

Lees meer

Psalmen 121

Een pelgrimslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heer, …

Lees meer

Spreuken 2

  Nadat Spreuken 1 is ingezet met de uitnodiging tot studie, die gevolgd wordt door een waarschuwing voor mensen die …

Lees meer

Het Koninkrijk is overal

De eerste weken van het schooljaar zijn voorbij, zomaar omgevlogen. Niek en Jarinda kwamen gebruind, gelukkig en stralend terug van …

Lees meer

Het zevende gebod en het huwelijk

Wat gebiedt de Heere in het zevende gebod?  Dat alle onkuisheid door God vervloekt is, en dat wij daar een …

Lees meer