Lucas 1 : 57 – 80

Maria en Elizabeth gingen bemoedigd en versterkt hun dagelijks leven in. Hoewel de tijd van de vervulling van de beloften …

Lees meer

Lucas 1 : 39 – 56

Zodra de engel van Maria weggegaan was maakte Maria zich reisvaardig. Ze vertrok naar het bergland van Judea naar de …

Lees meer

Lucas 1 : 26 – 38

Gabriël vloog pijlsnel terug naar de hemel om daar een nieuwe opdracht van God de Vader in ontvangst te nemen. …

Lees meer

Lucas 1 : 5 – 25

Er bestaat geen geslacht ter wereld zo geëerd als dat van Aäron en David. Met het eerste had de Elohim …

Lees meer

Lucas 1 : 1 – 4

“ Geachte Theofilus, ik schrijf dit Bijbelboek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het klopt wat de mensen …

Lees meer

Psalmen 150

Psalmen 150  Zing voor de Heer in Zijn heilige tempel,Zing voor Hem in Zijn hemels paleis, Zing voor Hem want Hij …

Lees meer

Het Licht dat Jesaja zag

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder …

Lees meer

Paulus aan Timotheüs

1 Timotheüs 6 : 12  Sinds de achttiende eeuw worden de twee brieven die Paulus aan Timotheüs schreef samen met …

Lees meer

Abraham ( 25 )

Toen Jakob met de beide zussen getrouwd was, namen ze ook hun voedsters met zich mee. Jakob was tegen wil …

Lees meer

Abraham ( 24 )

 Genesis 29  De Goddelijke voorzienigheid reisde met Jakob mee richting het land waar de volken van het oosten woonden, en …

Lees meer