Pinksteren ( 5 )

Op een dag voelde de profeet Ezechiël opeens de macht van de Heer. De Geest van God nam het mee …

Lees meer

Pinksteren ( 4 )

 Israëlieten, luister naar wat ik zeg. Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de …

Lees meer

Ik noem je bij je naam!

  Genietend rijd ik door het Zeeuwse landschap richting Nieuw en Sint Joosland. Als ik op de plaats van bestemming …

Lees meer

Pinksteren! ( 3 )

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. “ …

Lees meer

Pinksteren! ( 2 )

Handelingen 2 : 5 – 13  In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden. Ze waren afkomstig uit ieder volk op aarde. …

Lees meer

Pinksteren!

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel het geluid …

Lees meer

Het leven van Jozef ( 3 )

Genesis 37 : 12 – 25  De schapen en geiten van vader Jakob hadden nieuwe weidegrond nodig. Jozefs broers trokken …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 8 )

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons …

Lees meer

Het leven van Jozef ( 2 )

De Heere God verleent mensen geestelijke gaven. Dat deed Hij al in het Oude Testament.  “ Er zijn verschillende gaven, …

Lees meer

De aankondiging van het werk van de Heilige Geest.

Dit alles heb ik gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, …

Lees meer