Psalmen 14

Psalm 14 is een leerdicht dat ook wel een ‘profetische aansporing’ genoemd wordt. De psalm stelt goddeloosheid en ontaarding van …

Lees meer

Lewis-Het neefje van de tovenaar H 13

Narnia – The Battle Song – YouTube

Lees meer

Johannes 14: 13, 14

Johannes 14: 13, 14 En wat jullie dan in Mijn Naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de …

Lees meer

Romeinen 8: 1,2

Romeinen 8: 1,2 Dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus …

Lees meer

1 Korintiërs 7: 10,11

Het is niet goed om te scheiden. ‘Ook voor mensen die getrouwd zijn heb ik regels. Die regels zijn trouwens …

Lees meer

Lewis-Het neefje van de tovenaar H 12

Lees meer

1 Korintiërs 7: 8

‘Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven.’ ( 1 Korintiërs 7: 17)  1 Korintiërs …

Lees meer

1 Korintiërs 7: 1-7

`Andere mensen hebben weer andere geschenken van God gekregen’. ( 1 Kor. 7 : 7 )  In 1 Korintiërs 7 …

Lees meer

1 Tessalonicenzen 4,5

1 Tessalonicenzen 4: 1-8 / 5: 16,18,23,24 “Vrienden jullie horen bij de Heer Jezus Christus, net als ik. Luister daarom …

Lees meer

Handelingen 9:26-31

Handelingen 9: 31 Met hulp van de Heilige Geest gingen steeds meer mensen geloven. De kerk groeide, en alle gelovigen …

Lees meer