Marcus 16:1-8

Maar Hij zei tegen hen: ‘ Wees niet bang, U zoekt Jezus, de Man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij …

Lees meer

Marcus 15: 22-29

Marcus 15:22-39  Jezus werd aan Pilatus uitgeleverd voor een tweede proces dat bijzonder veel op het eerste leek. ( 14:53-65) …

Lees meer

Johannes 19:26-27

Toen Jezus bloedend aan het kruis hing, stonden Zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria …

Lees meer

1 Korintiërs 13 : 4-7

1 Kor. 13: 4-13  In de eerste plaats heeft Paulus twee positieve eigenschappen van de liefde beschreven. De liefde is …

Lees meer

Hebreeën 9:1-15

Hebreeën 9: 1-15  Nadat Jezus Christus was gepresenteerd als de volmaakte Hogepriester ( 5:1-7:28) beschreef de Hebreeënbrief Zijn komst en …

Lees meer

C.S.Lewis De reis van het drakenschip – H5

Lees meer

Marcus 15: 1-15

Jezus was gevangen genomen. `s Ochtends vroeg kwamen alle priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij elkaar. Ze overlegden …

Lees meer

Mattheüs 17: 8

Mattheüs 17: En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen.  Volgens de traditie was de Heere Jezus op …

Lees meer

Lente!

Vandaag ga ik op zoek naar de lente. Nadat mijn leerlingen allerlei termen en uitdrukkingen aangeleerd hebben is het tijd …

Lees meer

Ramadan

Deze week is de Ramadan begonnen. Veel van mijn Alfa-leerlingen zijn moslim en vasten 29 of 30 dagen. Vanaf zonsopkomst …

Lees meer