Jezus in Nazareth.

Een bekend spreekwoord uit de oudheid luidt:  “ medicijnmeester genees uzelf “ De betekenis van dit spreekwoord houdt in dat …

Lees meer

Het Koninkrijk

Toen de Heere Jezus weer alleen was met de twaalf  leerlingen stelden zij Hem vragen over de gelijkenissen. ( Marcus …

Lees meer

Inschrijven

  Vanavond nog even heel gauw inschrijven bij het gemeentehuis.Toen de jongens kwamen dachten we aan zoveel dingen dat we …

Lees meer

De Heere Jezus in Nazareth.

De Heere Jezus in Nazareth. Na de verzoeking in de woestijn keerde Jezus gesterkt terug naar Galilea. Gedreven door de …

Lees meer

Het onkruid en de tarwe.

De gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Christus Jezus is het centrum van het leven van een kind van …

Lees meer

Anders

Anders Het is meer dan dertig jaar geleden. Een beginnnend leraresje Duits. Leerlingen waren maar zes of acht jaar jonger. …

Lees meer

De gelijkenis van het mosterdzaad

De gelijkenis van het mosterdzaad. ( Matteüs 13: 31, 32 ) Jezus ging aan de oever van het meer zitten. …

Lees meer

Anna

Anna In Jeruzalem woonde nóg een trouwe Israëliet. Een profetes, zich bewust van haar afkomst. Zij was vroom en toegewijd …

Lees meer

Simeon

Lucas 2 Jezus in de tempel gebracht. Simeon. Acht dagen waren voorbijgegaan na de unieke geboorte. Het Kind Jezus werd …

Lees meer