De verlatenheid

“ Rond het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, …

Lees meer

De criminelen

“ Daarna werden er naast Hem twee misdadigers gekruisigd, de één rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken …

Lees meer

De kruisiging

“ Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde …

Lees meer

Lucas 23 : 26 – 31

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden …

Lees meer

Lucas 22 : 66 / Lucas 23 : 25

Toen het dag werd kwam de raad van oudsten van het volk bijeen. Hogepriesters zowel als schriftgeleerden en ze leidden …

Lees meer

Huwelijkscursus

  Frans en ik zijn meer als 30 jaar gelukkig getrouwd. We hebben drie kinderen van de Heere gekregen en …

Lees meer

Nehemia 6 : 10 – 7

Hoewel Nehemia de muren van Jeruzalem gerestaureerd had, bleven de moeilijkheden hem allerminst bespaard. Tobia en de andere tegenstanders van …

Lees meer

Nehemia 6 : 1 – 9

Zo had Nehemia de muren van Jeruzalem weer opgebouwd. Er zaten geen gaten meer in, maar er moesten nog wel …

Lees meer

Mattheüs 26 : 61 – 68

“ Toen kwamen er twee mannen naar voren. Ze zeiden: “ We hebben Jezus iets horen zeggen over de tempel. …

Lees meer

Johannes 4

Ondanks de weerstand die Hij ondervond, was Jezus` bediening vol zegen. Het was het voorrecht van Jezus om discipelen te …

Lees meer