Johannes 6 : 44

 “ Toch kan niemand bij me komen, tenzij dat de Vader die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal Hem opwekken ten uiterste dage. “ 

Johannes 6 begint met de beschrijving van twee wonderen. Er werd op een bovennatuurlijke manier brood vermenigvuldigd. De beschreven wonderen worden gevolgd door een korte, verhalende overgangspassage die een dialoog inleidt tussen Jezus en Zijn verschillende gesprekspartners. De menigte volgde Hem om Hem allerlei vragen te stellen. De leiders van de Joden hadden ook ontzettend veel vragen van diverse soort, en tenslotte kwamen de leerlingen met hun vragen. Dat moet alles bij elkaar ongelooflijk veel van Jezus` energie, kennis, wijsheid en geduld hebben gevraagd. Jezus ging op elke vraag serieus in. Hij gaf bovendien ieder mensenkind de zorg en aandacht die nodig was. 

In eerste instantie wilde de menigte Jezus de rol geven van een Messias die de macht met geweld naar zich toetrok en het land Kanaän van de Romeinse bezettingsmacht bevrijden zou. Hoewel Hij niet altijd de Messiaanse titel weigerde die de mensen hem wilden geven ( zie Marcus 8 : 30 ) moest Hij wel vaak de inhoud van deze titel opnieuw definiëren. Zijn koninkrijk was niet van deze wereld. ( Joh. 18 : 36 ), en Zijn weg zou geen glorieuze tocht zijn, niet die van een wereldveroveraar. Zijn weg zou een weg van het lijden en van de dood worden. 

Jezus gaf er de voorkeur aan om Zichzelf met de titel ‘ Mensenzoon ‘ aan te duiden. ( 6 : 27 / 1 : 52 ), om daar vervolgens Zelf geleidelijk aan de betekenis van te onthullen. Zowel voor als na de komst van de Heere Jezus naar de aarde liepen er veel onechte profeten en messiassen rond, die vaak beter werden ontvangen dan de ware boodschappers van God. ( zie 10 : 8 / 2 Kor. 11 : 4 ) 

Zo ging het ook met de Heere Jezus. Hij had Zichzelf aangeduid als Het Brood dat Leven geeft ( Johannes 6 : 35 ). Deze uitspraak kwam Hem duur te staan. De mensen begrepen er niets van. De Joden begonnen te protesteren. Ze opperden als tegenargument dat ze precies wisten wie Zijn ouders waren. Jozef had in Galilea gewoond, in Nazareth om precies te zijn. Uit Johannes 2 : 12 en Mattheüs 4 : 13 kunnen we opmaken dat Jozef ten tijde van dit gesprek waarschijnlijk al niet meer in leven was, en dat Maria in Kapernaüm was komen wonen. De mensen kenden de ouders van Jezus en dachten te weten Wie Hij was en waar Hij vandaan kwam. Deze kennis was voor hen een overtuigend bewijs dat Jezus een menselijke afkomst moest hebben. Vandaar dan ook hun verontwaardigde uitroep, waaruit ongeloof sprak: “ Hoe zegt deze dan? “ Het lijkt erop dat de mensen niet wisten van Jezus` Goddelijke verwekking, en van het feit dat Jozef zijn natuurlijke vader niet was. Het argument dat Jezus` ouders en familie bekenden waren wordt wel vaker gebruikt om Zijn hemelse oorsprong te ontkennen, in twijfel te trekken, of niet te geloven. ( Matth. 13 : 55 – 58 / Joh. 1 : 46 ) Over het feit dat Jezus Zichzelf als het Levende Brood aanbood, repten ze met geen woord. Zijn door hen veronderstelde menselijke afkomst wekte wrevel en gemor in hen op. 

Jezus die alles wist, zag dat gebeuren. Hij kende de gedachten en onderliggende gesprekken van de mensen ,maar ging er niet op in. In plaats daarvan begon Hij uit te leggen wat Hij dan wel precies bedoelde. Het komen tot Jezus, de Zoon kon alleen maar omdat God de Vader de trekkende Kracht was. Dit werkwoord ( helkuo ) is waarschijnlijk een verwijzing naar Jeremia 31 : 3, waar in een profetie over Gods liefde gesproken wordt, als oorzaak van het herstel van Israël. 

Jezus heeft gezegd dat Hij als de door de kruisdood verheerlijkte Heer allen tot Zich zou trekken. ( Joh. 12 : 32 ). In die trekkende kracht komt Gods exclusieve kracht tot uitdrukking. Het begin vanuit God vandaan is de garantie voor de voleinding van Gods heilsplan. Gods heilsplan was dat Hij Zijn Zoon op zou wekken uit de dood. In Zijn opstanding zouden dood en graf voorgoed overwonnen worden. Er valt nog veel meer te zeggen over het heilsplan van God, en hoe dat voltrokken zal worden. In het Oude Testament staat veel over de manier waarop dat plan voltrokken zal worden ( Jesaja 54 : 13 ) “ Al je kinderen worden onderricht door de Heer. Rust en vrede zal hun ten deel vallen. “ Het wordt dus een nieuw Israël, door Gods werk hervormd. Het zal slechts bestaan uit oprechte, serieuze  leerlingen van de Heere Jezus.  

One response to “Johannes 6 : 44

  1. You are truly a excellent webmaster. This web site
    loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.

    Furthermore, the contents are masterwork. you’ve performed a great process on this topic!
    Similar here: <a href="[Link deleted]sklep
    and also here: <a href="[Link deleted]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *