Hoop

Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gebeurtenis plaats zal vinden. Het tegengestelde van hoop is wanhoop. Dat is de onzekere verwachting dat een ongewenste gebeurtenis plaats zal vinden.
Hoop kan passief zijn, zoals een wens, maar ook actief. We weten dat er een antilichaam tegen het corona virus gevonden is. Er zullen echter veel inspanningen nodig zijn om zover te komen dat er ook werkelijk een goed medicijn ontwikkeld zal worden. Een vaccin of medicijn dat in staat zal blijken om dit virus af te remmen. Het antilichaam moet vooralsnog op mensen getest worden, dat is een kwestie van maanden. Het antilichaam voorkomt dat het virus kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij het opsporen van het virus. Iedereen hoopt vurig dat het verder onderzoek en de ontwikkelingen succesvol mogen zijn, maar niemand kan het garanderen.

In het christendom is hoop naast geloof en liefde één van de belangrijkste christelijke deugden. Het is een hoop die ver over de aardse dingen naar boven reikt, waar God is.
Christenen hopen op Christus. “ Moge God – die ons hoop geeft – u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. “ ( Romeinen 15 : 12 ) schreef de apostel Paulus. Met deze woorden riep hij de christenen in Rome op om hun onderlinge band gestalte te geven door de Heilige Geest die werkzaam in hen was. Wanneer wij ons realiseren dat de christenen in Rome aan felle vervolgingen blootgesteld waren, in catacomben leefden, in de arena`s voor de wilde dieren gegooid, gefolterd, gevild en verbrand werden, dan bewonderen we deze hoop mateloos. Zij stelde mensen in staat om moedig, soms zelfs zingend de dood tegemoet te gaan.

“ Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. “ ( 1 Kor. 15 : 19 ) Als al onze hoop op Christus binnen de begrenzing van dit leven zou liggen, dan zou het maar een armzalige hoop zijn. Hier op aarde hebben we te vrezen voor lijden, ziekte en dood, en voor de toekomst zou het er niet veel beter uitzien. Een christen hoopt op de toekomende wereld. De opstanding van Jezus Christus uit de dood is een waarborg en onderpand van onze eigen opstanding. Door de zonde van Adam moet iedereen sterven. Maar iedereen die van Christus is, zal opstaan om het eeuwige leven te erven. Dit te geloven geeft rust en biedt houvast.

We zijn vol liefde door de God van Vader van Jezus Christus uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te leven. In Christus heeft God, Die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. ( Efeze 1 : 11 ) Met andere woorden: we zijn door Hem gekozen om Hem toe te behoren. Daarom moet een christen zich erop toeleggen om voor alles wat hij hier op aarde onderneemt op deze God te hopen, te bouwen, en te vertrouwen.
Dat maakt leerlingen van Jezus niet passief. Ze werken net zo hard als een ander mens. Maar hun hart is vast, vertrouwend op hun God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *