Het gebed

 
Het gebed.
Weet jij wat bidden is? Eigenlijk is het praten met God. Lang geleden, toen de eerste mensen Adam en Eva nog in het Paradijs woonden kwam God elke dag naar hen toe. Dat was een geweldig moment! Als de wind zacht door de bladeren van de bomen speelde hoorden ze Hem aankomen. Fantastisch was dat! Adam en Eva bespraken alles. Welke namen ze de dieren hadden gegeven die dag, en waar ze geweest waren. Hoe heerlijk het fruit smaakte en hoe blij ze waren.God luisterde naar hen en verheugde zich in alles wat Hij gemaakt had. Het was zeer goed!
Toen Adam en Eva ongehoorzaam werden, is alles veranderd. Ze moesten weg uit het Paradijs. De stem van de God was niet langer warm en innig. De stem was verdrietig en boos geworden. Op de dag van de ongehoorzaamheid had de Heere Adam opgezocht. De wind was gaan spelen door de bomen, zoals altijd. Maar Adam en Eva waren niet aan komen rennen. Helemaal niet zelfs! Ze hadden zich verstopt achter de struiken. Ze waren bang geworden voor de Heere. Het mooie en het vrolijke was weggegaan.
De Heere riep Adam. Adam gaf Eva de schuld. Eva gaf de slang de schuld. Iedereen gaf iedereen de schuld.
Spreken met God was niet langer mooi. God had eerst de slang straf gegeven. Daarna Adam en Eva. Zo waren ze weggegaan.
Gelukkig stopte de Heere niet met Zijn spreken. Hij beloofde dat het goed zou komen. Adam en Eva wisten niet precies hoe. Ze wisten niet echt iets over Jezus Die komen zou om hen te redden. Maar ze waren toch wel blij dat de Heere nog met hen praten wilde. Hij zou er Zelf voor zorgen dat het kwaad het niet zou winnen!
Door alle tijden heen konden de mensen toch met de Heere God blijven praten. Wat is dat geweldig. Weet je hoe? Niet meer zoals eerst. Maar toch bleef het nog heel mooi. Zeker, er waren veel mensen die helemaal niet meer naar de Heere verlangden. Ze vroegen nooit naar Hem en ze zochten Hem al helemáál niet. Maar er waren ook mensen die dat wel deden.
De Bijbel staat vol met prachtige verhalen over zulk soort mensen. Doordat ze met de Heere praatten zijn er hele bijzondere dingen gebeurd in hun leven. Dingen die eigenlijk niet kunnen gebeuren konden, maar toch gebeurd zijn. Dat noem je wonderen. Over deze mensen, over de wonderen, en over de God van de wonderen ga ik je vertellen. Luister maar goed! Want zo weet je op den duur zeker dat Hij ook naar jouw gebed wil luisteren. Zo krijg je er steeds meer zin in om met Hem te praten!
Misschien denk je wel: Naar mij luistert de Heere niet. Ik heb al zo vaak iets aan Hem gevraagd, en ik merk er niets van. Je moet niet vergeten dat we helemaal niet verdiend hebben dat Hij nog naar ons luistert. Het is echt een wonder dat Hij dat wil! De Heere luistert niet alleen om ons, maar Hij doet dat ook om de mensen te laten zien dat Hij God is. En veel lof en eer verdient. Hij doet dat omdat Hij trouw blijft, en ons nooit vergeet. Soms geeft Hij méér dan wij vragen. Soms minder. Soms meteen. Soms na een poosje. En soms helemaal niet. Het kan ook zo zijn dat de Heere wil dat wij iets voor Hem doen.
Bijzonder is dat vind je niet?
Weet je wat ook zo gaaf is?
Het maakt niet uit waar je bent, je kunt overal bidden.
Aan de oever van een rivier, alleen, hardop, heel stil, in je hart. Je kunt je handen vouwen, maar je kunt ze ook omhoog heffen. Je kunt neerknielen, je buigen.
Je kunt bidden in je bed. In de avond, in de morgen. In de kerk, maar ook thuis.
In het geheim. Liggend, op de grond. Met twee of drie samen, elke dag op hetzelfde moment.
Op het slagveld, in de trein. Op school, of op je werk.
Weet je tegen Wie je het hebt?
Je spreekt met de Heere, de God Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Je begrijpt wel dat Hij dus alles kan! Hij heeft ook het allerbeste voor jou voor. Hij wil dat je Hem ziet als een Vader Die alles voor Zijn kinderen overheeft. Hij gaf Zelfs Zijn eigen Zoon om de wereld te redden van het kwaad!
Als je dat tegen Hem zegt, dan belijd je Zijn Naam.
Wat mag je nog meer zeggen als je bidt?
Je mag gewoon alles zeggen! Vind je dat niet geweldig? Je mag ook alles vragen. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Voor de zieken, de mensen die verdrietig zijn. De dieren, de wereld, echt alles. Je mag Hem ook voor alles danken. Dat is haast nog mooier.Er is altijd wel iets te bedenken waar je Hem voor danken kunt.
Waarom zou je dat allemaal doen eigenlijk?
Als je zo bidt gebeurt er altijd een wonder.
De vrede van God komt in je hart. Heel zacht komt Hij binnen, met Zijn Geest. ( Filip 4: 6 )
Het is bijna niet uit te leggen hoe dat is.
Je staat op. Je gaat verder. Er is niets veranderd lijkt het. Niets?
Alles is veranderd. Over je hart ligt de gouden glans van de liefde van de Heere Jezus.
Je zingt een liedje, je fluit een vrolijk wijsje. Je knipoogt naar je vriendje of vriendin. Je aait de hond.
“ dáááág ! “ roep je als je langs de buren fietst.
De Heere in de hemel ziet je. En in Zijn hart is blijdschap om elk kind van Hem dat zó met Hem gesproken heeft. ( wordt vervolgd. )
 

 

VLISSINGEN – Op 10 december organiseert Amnesty-groep 186 Walcheren de jaarlijkse Schrijfmarathon.
Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen mensen in de pen. En ook in Middelburg, Vlissingen en Domburg. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers.
Schrijven op 10 december
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan Amnesty’s Schrijfmarathon kan op 10 december terecht:
舦Middelburg: de Drvkkery, Markt 51, 10.00-21.00u; Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 10.00-21.00u.
Vlissingen: Bibliotheek, ’t Spui, Spuistraat 6, 13.00-17.30u; Stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 9.00-17.00u; Ontmoetingscentrum De Herberg, Bellamypark 151, 13.30-16.30u.
舦Domburg: gemeentehuis, Traverse 1, 9.00-17.00u.
Daar kunnen deelnemers aan de schrijfactie aan de hand van voorbeeldteksten hun brief of solidariteitskaart schrijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *