De belofte van de Herder ( 5 )

Romeinen 5 : 6 – 8

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven, slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Allerlei verklaarders uit de negentiende eeuw opperden dat de brief aan de Romeinen een gelegenheidsbrief zou zijn, waarin werd ingegaan op de situatie van de gemeenten in Rome. Maar welke moeilijke situatie moest Paulus het hoofd bieden? Er zijn maar weinig gegevens over het leven in de gemeente van Rome bewaard gebleven. We kennen het historische gegeven dat de Joden uit Rome verbannen waren en later weer teruggekomen zijn. Daarom lijkt het logisch dat Paulus ijverig aan het proberen was om een oplossing aan te dragen voor de spanningen tussen christenen van joodse en die van de heidense origine binnen de gemeenschap in Rome. De strijd om de eenheid is dus het belangrijkste thema van de brief. Door je dit te realiseren krijgt het Bijbelboek nog meer relevantie voor onze tijd.

Paulus blijft vanaf het begin, en eigenlijk de hele brief door op de universele reikwijdte van de christelijke boodschap hameren. Het evangelie is bestemd voor Joden en niet-Joden. Ze worden door Jezus bij elkaar geroepen om één volk te vormen. Dat bedoelde de Heere Jezus toen Hij gezegd had: “ Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. “ ( Matth. 28 : 18 – 20 )

De apostel ging er eens goed voor zitten en bewees in de eerste hoofdstukken dat het evangelie na de opstanding van de Heere Jezus voor Joden en niet- Joden bestemd was. Daarna stelde hij dat ieder mens schuldig staat voor God, maar dat er redding door het geloof in de Heere Jezus Christus te vinden is.
En zo begint hij hoofdstuk 5 met het blijde nieuws van het nieuwe leven in Christus, buiten de wet om en door de Heilige Geest!

De enige reden waardoor wij mensen van de staat van zondaren tot de situatie van rechtvaardigen komen is Jezus Christus. Paulus begint zijn betoog bij Adam. Zonde en dood kwamen door hem de wereld binnen. Hierdoor stortte hij de hele mensheid in een treurige toestand. Wij werden krachteloos. Op zich was daar niets meer aan te doen. Daarom stapte God in. Via Zijn geniale Reddingsplan stierf Hij voor de mensen. Schuldige en zondige mensen die eigenlijk niets verdienden dan de dood, dat had Paulus door middel van zijn brief wel duidelijk gemaakt. Jezus stierf als een ongeëvenaard voorbeeld van liefde.

Deze week herdenken we dat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse overheersing. We lezen oorlogsverhalen. Er waren vele naamloze en bekende helden die hun leven waagden. Verzetsstrijders, soldaten en gewone burgers. Marten Kingma redde via zijn bouwbedrijf tientallen gecrashte piloten uit handen van de Duitsers. Tina Strobos redde honderd Joden. Namen als Schindler, Corrie ten Boom, Hannie Schaft en Titus Brandsma duiken op. Mensen die voor goede mensen hun leven gaven. Daarbij zijn er nog de vele naamloze helden die voor onze vrijheid sneuvelden. Niemand kon het leven van iedereen redden. Jezus kon dat wel, daarom was Zijn dood een weergaloze en unieke daad. Jezus stierf om ons te verlossen van onze zonden. Hij stierf terwijl niemand er om vroeg, niemand er voor Hem was. Aan alle kanten verraden en mishandeld.

Deze daad is een unicum, een geheim, en een voorbeeld. Elke leerling van Jezus gaat dat Voorbeeld achterna.

 

Geef een reactie