De belofte van de Herder ( 1 )

Jezus Christus, Naam boven alle Naam. Er werd Niemand zó diep verguisd. Er werd ook Niemand zo vereerd. Hij eindigde onschuldig aan een kruis maar een legioen engelen verscheen aan de hemel om Zijn geboorte aan te kondigen.
Zijn persoon is zo intrigerend dat de wereld Zijn autobiografieën niet zou kunnen dragen. De Bijbel roept ons op om onze aandacht op Jezus gericht te houden, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis wilde dragen. ( Hebr. 12: 3 ) Dat betekent concreet dat wij leren om de Heilige Wet van God in ons hart te etsen, terwijl we altijd denken aan Jezus die op een mensonwaardige manier Zijn leven voor ons gaf.
Jezus bezit zoveel eigenschappen dat het je duizelt wanneer je dieper over Hem nadenkt.

Terwijl wij door de coronacrisis getroffen zijn zien we economie en maatschappij wankelen. Het is de hoogste tijd om onze ogen bij het waarnemen hiervan op een ander rijk te richten. Het koninkrijk van God. Degene die ons dat Koninkrijk uitgelegd heeft is Jezus Christus. Wie was Hij?
Hoe is het mogelijk dat Hij wereldwijd ontelbare volgelingen had, en nog steeds heeft?

De Bijbel heeft het antwoord.
Jezus was God en mens tegelijk,er valt ontzettend veel over Zijn naturen, Zijn namen en over alles wat Hij voor ons over heeft te ontdekken. Het is een schitterende reis. Niemand die deze reis maakt komt onveranderd thuis.

Jezus is almachtig; “ Mij is alle macht gegeven, in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: “ Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. “ schreef Mattheüs.
Dit heeft Jezus gezegd toen Hij aan het eind van Zijn rondwandeling hier op aarde een afspraak had met Zijn leerlingen. Mattheüs had zo’n haast om deze unieke gebeurtenis op te schrijven dat hij aan eerdere verschijningen van Jezus voorbijging.

De leerlingen moesten de lange reis naar Galilea maken om op de afgesproken plaats te komen, maar ze hadden het er graag voor over. Jezus had het gezegd! Ze hadden geleerd om Zijn bevelen op te volgen, en wisten dat Hij voor elk van Zijn uitspraken een goede reden had.
Volgens de verklaarders was de berg dezelfde waar ze Hem Zijn eerste preek hadden horen houden. ( Matth. 5 ) Geniale woorden met een reikwijdte tot op de bodem van hun hart.
Opnieuw dronken ze Zijn woorden in! Degenen die een vast geloof hadden, aanbaden Hem. Zij gaven Hem Goddelijke eer.

Jezus kwam naar hen toe, Hij bleef niet op afstand staan. Hij gaf zulke overtuigende bewijzen van Zijn opstanding dat de weegschaal doorsloeg. Geloof overwon twijfel.
De Meester kwam naar Zijn leerlingen toe om als een vriend met Zijn vrienden te praten. Christus overhandigde Zijn leerlingen de grote oorkonde van Zijn koninkrijk, en stuurde hen er op uit terwijl Hij Zijn geloofsbrieven overhandigde.

Daarin stond een geweldige boodschap te lezen. Als Middelaar, God-Mens, was Hem na Zijn opstanding alle macht in hemel en op aarde toevertrouwd.
Jezus stuurde Zijn discipelen er op uit om hun uiterste best te doen alle volken tot Zijn leerlingen te maken.
Jezus richtte een koninkrijk op in onze geschonden, verdrietige wereld die onder lijden en kruis gebukt gaat. Hij zond Zijn leerlingen eropuit om een eervol werk te beginnen.

In tegenstelling tot de helden van de geschiedenis die overal dood en verderf zaaiden, zou het Koninkrijk van Jezus mensen gelukkig maken. De leerlingen zouden naar alle volken gaan om het Evangelie te brengen, wonderen te doen en als teken van de overgang tot een nieuw leven mensen in Zijn Naam te dopen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *