Aspecten van het weer en het klimaat in de Bijbel ( 3 )

Aspecten van het weer en het klimaat in de Bijbel ( 3 )


Dauw als teken van zegening.
Het is in deze drukke tijd broodnodig extra tijd te nemen om in de natuur te zijn, en je te verwonderen over Gods Schepping.
Zeker in de nazomer is het een fantastische belevenis om dauw op het land te zien liggen. Als je er vroeg op uittrekt zie je haar als een dun waas op het water. Ze hangt als kleine heldere druppels aan het lange gras dat aan de zijkanten van het water groeit. In beboste gebieden hangt ragfijne dauw als piepkleine pareltjes aan kunstig geweven spinnenwebben. Volgens de officiële betekenis is dauw neerslag die ontstaat wanneer waterdamp in de lucht op vaste voorwerpen condenseert. Op het moment dat de temperatuur vlak boven het wateroppervlak een verzadigingspunt bereikt heeft, ontstaat dit kleine wonder. In gebieden met een hoge luchtvochtigheid treedt ze rond zonsopgang op. Maar ook in woestijngebieden die grenzen aan een oceaan zoals de kust van Namibië of het noorden van Chili komt dauw voor, vaak samengaand met een dichte mist. Dat komt hoofdzakelijk door de grote temperatuursverschillen tussen dag en nacht die in woestijngebieden heersen.

De Bijbel spreekt over dauw hoofdzakelijk als over een zegen. Jacob wenst zijn zoon Josef de gaven van hemelwater en dauw toe, met de oervloed die onderaards woont en met alles wat de zon laat groeien. De zegeningen van de jaargetijden, de weelde van oeroude bergen, en de gaven van eeuwige heuvels met alles wat de aarde te bieden heeft. ( Deut. 33 )
God vroeg Job: “ Heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? “ Geen twijfel mogelijk; er was grote wijsheid nodig om dauw te maken! De Heere die de aarde vol wijsheid gegrondvest heeft en de hemel vol inzicht vestigde liet het water door Zijn kennis uit de diepte losbreken. Zo druppelde er dauw uit de wolken. ( Spreuken 3: 19 – 20 ) De wijsheid die zich in de schepping manifesteert vormt de basis voor alle menselijke wijsheid. De auteur van de Spreuken prijst de wijsheid aan zijn zoon of leerling aan door hem eraan te herinneren wat een wonderbaarlijk werk God in Zijn schepping verrichtte.
In Hosea 14: 6 zegt de Heere: ‘ Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie en wortelen als een ceder op de Libanon. In deze geweldige vergelijking is de dauw een teken van Gods zegen en weldadigheid. De tekst toont de Heere als de ware Bron van vruchtbaarheid in plaats van de afgod Baäl.
Zacharia 8: 12 laat zien dat vruchtbaarheid en vrede bij de verbondsbeloften van de Heere horen. Als een volk trouw is aan God zal het zaad gezegend zijn, en de wijnstok vrucht dragen. De aarde zal haar opbrengst geven en de hemel zal zijn dauw afstaan.

Wie de Heere dient krijgt Gods vrede als dauw over zijn leven heen. Zijn beloften van trouw, hulp en kracht liggen als heldere druppels op de bladzijden uit de Bijbel die zij lezen. Steeds als ze het Woord gelezen hebben worden zij verfrist en verkwikt als dauw die vers op het aardrijk neerviel. Dat doet de Heilige Geest van God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *