De schepping ( 1 )

 
 
Daar zij licht!
 
Zodra je de Bijbel opent begin je een bijzondere ontdekkingsreis. Je ontdekt het Oude Testament en treedt binnen in een verzameling geschriften die tijdens een periode van ongeveer duizend jaar is ontstaan. God komt aan het Woord en neemt je mee in Zijn uitleg over het heilsplan dat Hij gaat uitvoeren. De eerste periode van de wereldgeschiedenis ontrolt zich. Deze beslaat in zijn totaliteit een periode van ongeveer 2400 jaar, en begint zo`n 1800 jaar voor Christus. De naam Genesis is een omzetting in het Latijn van de naam die dit boek in de oude Griekse vertaling kreeg. Genesis betekent: “ ontstaan.”
Het gaat om het ontstaan van de wereld, van de mensheid, de intrede van het kwaad, het begin van de beschaving, maar ook het begin van Gods werk voor het geluk van de mensheid. Het gaat over de oorsprong van Gods volk Israël, het volk van het oude verbond! De Heere heeft een volk voor Zichzelf uitgekozen. Het ultieme doel dat Hij voor dit volk heeft is om Zijn zegen via hen naar alle volken op aarde te brengen.Het boek Genesis vormt de basis van de hele Bijbelse visie op de wereld en op de geschiedenis. Zonder dit Bijbelboek kan de rest van de Heilige Schrift absoluut niet worden begrepen.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. Deze Goddelijke activiteit is een scheppingswerk vanuit het totale niets.De Hebreeuwse naam voor God is Elohim  en stamt af van het Semitische woord el. In principe kan het voor elke willekeurige godheid gebruikt worden. Vaak wordt zij als eigennaam ingezet en we komen haar overal in het Oude Testament tegen. Sommige geleerden denken dat het bij de Naam Elohim om een pluralis majestatus gaat, maar hoe het ook zij, het betreft een benaming die het idee van volheid, volmaaktheid uitdrukt. God is volmaakt en schiep het volmaakte.Zo is het begonnen.
Toen God de aarde schiep was zij nog woest en doods. In Jeremia 4: 23 komt deze woordcombinatie terug en wordt ze vertaald met “ chaos en verwoesting “  De profeet Jeremia wierp een blik in Gods raad en het vonnis over de aarde dat zou komen als straf op de zonden. Tot zijn ontzetting zag het er weer precies eender uit als voor de schepping! “ Ik zag de aarde, zij was woest en doods. Ik keek op naar de hemel. Er was geen licht.” riep hij uit. En zo was het ook in het begin! De aarde was leeg en vol wanorde. Er waren geen herkenbare voorwerpen of wezens. Helemaal niets! Duisternis lag over de oervloed. Maar Gods Geest zweefde over het water! Dat betekent dat God zelfs in de chaos was.
God sprak: “ Er moet licht komen.”  Dit spreken van God komt nog tien keer in Genesis voor en dat niet voor niets! Zij benadrukt de almacht van de Schepper. Al naar gelang Zijn gedachten en besluiten zijn, roept de Heere tot aanzijn wat er nog niet was. Scheppen en werken op hetzelfde ogenblik, dat is iets wat Hij alleen kan! Op hetzelfde ogenblik van Gods spreken was er licht! God scheidde het licht van de duisternis, en liet de dag en de nacht ontstaan. Toen werd het voor de allereerste keer op aarde dag en nacht. De eerste dag was een feit.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *