Wit als sneeuw ( 1 )

Het sneeuwt! Een prachtige witwollen deken legt zich als een ijskoud tapijt over onze leefomgeving en maakt ons opgetogen als kinderen. 

Sneeuw is een vorm van neerslag die uit ijskristallen bestaat. Bij temperaturen onder het vriespunt gebeurt er iets bijzonders wanneer waterdamp tot ijskristallen omgevormd worden zonder tussenvorm van waterdruppels. Dit proces vindt vooral plaats tussen −5 en −20 °C. Optimaal voor sneeuw is een temperatuur rond de −12 °C. Bij deze waarde is het verschil in de dampdruk ten opzichte van water en ijs het grootst en veranderen watermoleculen van onderkoelde waterdruppels in vrieskernen. Deze vrieskernen dienen als een soort katalysator en brengen de bevriezing versneld op gang. Door botsingen onderling en op hun weg naar beneden groeien deze ijsdeeltjes geleidelijk aan uit tot sneeuwkristallen. Die ijsdeeltjes zijn altijd zespuntig.

Als het waait, klitten de sneeuwkristallen – vaak in de vorm van sterren – op hun weg naar de aarde samen en vormen een vlok. Zo’n vlok bestaat uit een beetje ijs en heel veel lucht tussen de ijsnaaldjes. Je moet je voorstellen dat het er zo ongeveer uitziet  als een kussen vol veren met lucht ertussen. Vlokken zijn onregelmatig, klein of groot, en als het windstil is, dwarrelen ze een voor een naar beneden. Vlokken vormen zich met name in voldoende vochtige lucht die niet al te koud is. Bij vrij lage temperaturen in drogere lucht vallen losse sneeuwkristallen. In de poolstreken komt dit vaak voor.

Onze God heeft de mens niet alleen Zijn Woord achtergelaten, maar Hij heeft ook in de schepping schitterende lessen gelegd. Ze kunnen je opleiden tot meer kennis over de eigenschappen van God, en Zijn werken. 

In de Bijbel vind je diepzinnige teksten over de sneeuw.  

Toen Johannes naar het eiland Patmos verbannen werd, zag hij de Heere Jezus Christus in een visioen en beschreef Hem als volgt: “ Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, of als sneeuw en Zijn ogen waren als een vlammend vuur. “ ( Openbaringen 1 : 14 ) Het is opvallend dat deze kenmerken dezelfde zijn als die van de oude wijze man die in een visioen aan Daniël voorgesteld werd. 

“ Ik zag dat er tronen neergezet werden en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond als vuurvlammen en de wielen uit laaiend vuur.” schreef Johannes. Wit wordt gezien als de kleur van onschuld, puurheid, reinheid en vrede. 

Johannes en Daniël zagen beiden de Heere Jezus Christus. Zijn haar dat zo wit was als sneeuw heeft betekenis, het duidt op Zijn onschuld en reinheid. 

De Heere Jezus was zonder zonde. Om Zijn bitter lijden en sterven – terwijl Hij volkomen onschuldig was – heeft de Vader in de hemel Hem waardig geacht om ons mensen onze zonden te vergeven. Als wij Zijn kind geworden zijn, zal Hij terugkomen op de wolken van de hemel als onze Leidsman en Redder. Maar voor wie Hem afwijzen, zal Hij de Rechter zijn. 

“ De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen. God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, en Hem tot Leidsman en Redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. “ riep Petrus vol geestdrift tot de Joden die in Jeruzalem getuige waren geweest van de uitstorting van de Heilige Geest 

Jezus Christus kwam naar deze aarde als de Personificatie van onschuld, puurheid en vrede. Door Zijn werk kan iedereen met God verzoend worden, en dus volkomen vrede vinden! 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *