Spreuken 30:5

Elk Woord van God is getoetst, Hij is een Schild voor allen die op Hem betrouwen. 

Elk Woord dat de Heere God uitspreekt is gelouterd, dus volkomen zuiver. Hij is als een Schild voor alle mensen die op Hem vertrouwen en bij Hem schuilen. Deze tekst is afkomstig uit het overwinningslied van David ( Psalm 18:31). 

Met deze verklaring wordt elke gelovige aangespoord om diep ontzag voor de Heere God te hebben. Alleen met deze houding en attitude is het mogelijk om wijsheid te verwerven. ( vgl. Spreuken 1:7).
Mensen mogen niets toevoegen aan de Woorden van God, zo zul je niet bestraft worden en een leugenaar blijken te zijn. 

Dezelfde waarschuwingen zijn te vinden in Deuteronomium 4:2 / 13:1. In het Nieuwe Testament vind je deze woorden in Openbaringen 22:18,19. Niets van de inhoud van Gods woorden mag door ons zomaar gewijzigd worden. 

De man die deze uitspraak gedaan heeft – Agur – bad daarom om betrouwbaarheid en bescheidenheid in zijn omgaan met de woorden van de Heere. 

Deze bede mogen wij ook altijd wel bidden. Wie niet wijs is in zijn eigen ogen staat open voor de wijsheid van God. Hij heeft gezegd: ‘Komt iemand van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal U wijsheid geven. Vraag zonder vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee die door de wind heen en weer wordt bewogen.’ ( Jakobus 1:5)
De wijsheid waarover Jakobus het had is de wijsheid die Salomo voor zichzelf wenste ( 1 Kon. 3:7-9).
Het is dezelfde wijsheid uit het boek Spreuken ( Spreuken 2:3-6 / Matth. 7: 7-11 / Lucas 11: 9-13 / Joh. 15:7) 

Hoe meer je in de Bijbel studeert hoe dieper je de woorden van God begint te bewonderen en vertrouwen. Hij zal je leiden, je hoeft nergens bang voor te zijn.