Openbaringen ( 2 )

Openbaringen ( 2 )
De apostel Johannes identificeert zich als een geestelijk vader in het christelijke leven van zijn lezers. Hij deelt in de ellende waarin zij verkeren, maar deelt door Jezus Christus ook in het koninkrijk en in de standvastigheid. Deze omstandigheden zijn identiek aan het leven van zijn Meester. Leerlingen van de Heere Jezus kennen ontzettend veel beproevingen ( zie Handelingen 14: 22 ? Filip. 1: 29 ) maar putten kracht om te volharden uit hun verbondenheid met Christus. Met Hem heersen zij door het geloof hier op aarde al als geestelijk overwinnaars.
Het eiland Padmos is maar klein en bevindt zich in de Egeïsche Zee, zo`n 100 kilometer van Efeze verwijderd. Patmos is wereldberoemd vanwege de religie. Het eiland wordt ook wel het Jeruzalem van de Egeïsche Zee, het eiland der christenen, of het eiland der Openbaringen genoemd. Johannes verbleef in een grot in de buurt van Chora. Deze grot is nog steeds één van de meest historische en indrukwekkendste bezienswaardigheden van Griekenland. Johannes was in ballingschap omdat hij over God gesproken had, en van Jezus Christus had getuigd. Verbannen en alleen gelaten cirkelen Johannes` gedachten onafgebroken rondom zijn geliefde gemeenten. Daar ligt zijn hart! Zo nadert de eerste dag van de week. Normaliter zou Johannes opgegaan zijn naar de tempel om de Woorden van God door te geven. Maar nu:  niets van dat alles. Eenzame afzondering. Een benard einde wacht hem.
Maar God vergeet Johannes niet! Juist op de dag van de Heere komt de Heilige Geest over hem. Achter zich hoort de apostel een stem, die hem toeschouwer en toehoorder maakt van het grootse toekomstperspectief voor de vervolgde gemeenten die hij zo lief heeft. De stem is exact hetzelfde als het geluid dat eens op de Sinaï klonk.( Exodus 19: 16, 19 ) Indrukwekkend! Angstaanjagend, maar voor wie God liefheeft tegelijkertijd intens vertrouwd.
“ Schrijf alles wat je ziet op, en stuur het aan de zeven gemeenten : Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.” dicteert de Stem. Dit gaat op precies dezelfde manier waarop aan de profeten van het Oude Testament de boodschap van God geopenbaard werd. ( Ezech. 2;2/ 3:12/ 11:1 )
Intuïtief keert Johannes zich om, het geluid van de Stem tegemoet. Een gouden lampenstandaard tekent zich af tegen de donkerte van de grot. Het beeld komt uit het Oude Testament. ( Ex 25, 27/ Zach. 4 ) Tussen de kandelaar ontwaart Johannes een menselijke gedaante, gekleed in een lang gewaad en met een gouden band om de borst. Zijn hoofd en haren wit als witte wol of sneeuw, en zijn ogen als een vlammend vuur. De voeten van deze mens gloeien als brons in een oven. Het zijn de kenmerken die terug te vinden zijn bij de oude wijze uit het boek Daniël ( Dan. 7 ) die God voorstelt. God Zelf zoekt Johannes op! Zijn stem klinkt als het geluid van geweldige watermassa`s.
Johannes ziet zeven sterren in de rechterhand van God. Uit Zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Zijn gezicht schittert als de felle zon. Dit beeld laat de apostel als dood neervallen. Wie kan God zien, en leven?
Daar voelt Johannes een hand op zijn schouder. Het is de rechterhand van God! “ Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben Degene Die leeft. Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf  wat je gezien hebt op. Wat er nu is, en wat er hierna gebeuren zal. De zeven sterren die je in Mijn rechterhand zag, zijn de engelen van de zeven gemeenten. De zeven standaards van de kandelaar zijn de zeven gemeenten zelf.
In een apocalyptische context kent de joodse traditie de engelen vaak de positie van tussenpersonen toe. Het feit dat de engelen van de gemeente hun boodschap van Johannes ontvangen, toont aan dat de volgorde van hun ontvangen van de openbaring ondergeschikt is aan die van Johannes.
Het Oude Testament wordt opnieuw bevestigd! Christus neemt de verbanning van Johannes waar om Zijn trouwe dienstknecht een nieuwe, zeer bijzondere taak op te dragen. De woorden die nu opgeschreven worden, zullen de eeuwen overspannen. En tot op de dag van vandaag vele, vele gemeenten van Christus vertroosten, bemoedigen, leiden en leren. Zij zullen moedelozen hoop bieden, richting geven, en het hoofd op laten heffen. Christus komt eraan! De tijd is nabij!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *