Micha ( 14 )


 
Micha 13 : 18 – 20 
Micha`s ogen glansden van blijdschap toen hij zijn profetie vervolgde.
Alle volken zouden de hernieuwde glorie en het geluk van Israël met jaloerse en beschaamde blikken beschouwen. Vergevende genade! Dat was iets waar zij totaal geen benul van hadden. Zij waren gewend om iedere vijand om te brengen. Dood en verderf te zaaien en dan – verzadigd met hun buit – van het toneel te verdwijnen. De Koning van Israël was totaal het tegenovergestelde. Hij strafte wel, maar liet het daar niet bij zitten. Zoals de Heere in Genesis 3 het genadeverbond opgericht heeft, zo heeft Hij vanaf het begin van de wereld tot op dit ogenblik toe, er alles aan gedaan om Zijn volk terug te krijgen. Om de grote afstand te dichten die de zondeval tot stand gebracht had. Hij gaf Zijn eigen Zoon en liet Hem totaal verbrijzeld Zijn leven geven. Hoe kan dat? Onbegrijpelijk!
Micha begreep het ook niet.
“ Wie is een God als U die schuld vergeeft, en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van Uw volk overbleven. Liever laat U hen Uw weergaloze trouw en goedheid zien. Opnieuw zult U Zich over ons ontfermen, en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee” riep hij uit. 
Het moet om een exceptioneel bijzondere God gaan, die bereid is om zoiets te doen.
Het is de moeite waard om de eigenschappen van de Heere te overdenken. 
Het karakter van Jahweh is namelijk ongeëvenaard. Hij is wijs, vriendelijk, krachtig en zorgzaam. God is intelligent en diepzinnig, Hij onderwijst ons.
De Heere is rechtvaardig. Hij spreekt de waarheid, bepaalt wat goed en slecht is. Hij doet wat goed is! 
Jahweh is weergaloos creatief. Hij schept en herschept. Hij is origineel en verrassend. Hij heeft hoge idealen. 
De Heere is spontaan, kan blij en verdrietig zijn. Hij kan toornig zijn over het kwade. 
God wil relaties met mensen. Hij wil communiceren en bij mensen wonen. 
Genadig en vergevingsgezind. Barmhartig. 
Onafhankelijk, soeverein, en initiatiefrijk. 
God beslist wat er gebeurd. Hij geeft leiding, en Zijn bestuur is volmaakt. 
De Heere treedt krachtig op, Hij beschermt, geeft kracht en vergeldt het kwade. 
Jahweh is beheerst en geduldig, biedt vrede en veiligheid en komt Zijn beloften na. 
God is bescheiden en nederig. offerbereid. Hij voorziet in alles wat nodig is. 
Hij onderhoudt de schepping, zorgt voor structuur, helpt en ondersteunt. 
Over deze Almachtige God kom je  nooit uitgedacht! Het leven met Hem is onuitsprekelijk goed en altijd zeer de moeite waard. Je komt nooit iets tekort. Je bent zo gelukkig als een mens op aarde zijn kan. Er zijn misschien tijden dat je dit niet zo ervaart, maar een kern van dit weten ligt altijd op de bodem van je hart. Het goud van God vergaat nooit. Micha wist dat ook! Hij riep het uit: “ deze God zal trouw zijn aan Zijn volk. Hij zal Jacob Zijn trouw bewijzen, en Israël Zijn goedheid. Zoals Hij eens trouw gezworen heeft aan onze voorouders, in de dagen van weleer! “ Amen!
 

 

Geef een reactie