Ester 3 : 12 – 15

Op de dertiende dag van de eerste maand moesten alle schrijvers naar het paleis komen. Ze schreven het bevel van Haman op, precies zoals hij het wilde. Ze deden dat in alle talen van het land. Ze schreven het bevel op in brieven. Die waren voor de bestuurders van alle steden en provincies, en voor de leiders van alle volken. Elke brief werd geschreven namens koning Ahasveros. Want op elke brief stond het stempel van zijn ring. De brieven werden naar alle provincies van het land gebracht. Dit stond er in elke brief: ‘ op de dertiende dag van de twaalfde maand moeten de Joden gedood worden. Dat moet gebeuren op die ene dag. Alle Joden moeten gedood worden, jong en oud. Ook alle vrouwen en alle kinderen. En al hun bezittingen moeten worden meegenomen. ‘ Het bevel werd in alle provincies opgeschreven in het wetboek. En het werd aan alle volken bekendgemaakt. Zo konden ze zich voorbereiden op de dag dat de Joden gedood moesten worden. Ook in de stad Susa werd het bevel bekendgemaakt. De inwoners werden bang en wisten niet wat ze moesten doen. Intussen zaten de koning en Haman rustig wat te drinken. 

Toen Ester ongeveer vijf jaar de gemalin van Ahasveros was, leek Haman  alle touwtjes in handen te hebben. Er zou een felle pogrom tegen de Joden losbarsten. Haman raadpleegde de waarzeggers om een geluksdag voor de voorgenomen massamoord vast te stellen. Het lot viel op de twaalfde maand. De datum werd vervolgens vastgelegd op de vooravond van het Joodse Pesachfeest, de dertiende dag van de eerste maand. De dag waarop de wonderlijke verlossing van de Israëlieten uit Egypte werd herdacht.Geen enkel volk kon de afvaardiging van deze koninklijke wet negeren. Het ging om een wet van Meden en Perzen,die verzegeld was met de koninklijke stempelring. Het efficiënte Perzische koeriers systeem zorgde ervoor dat de beschreven wet zich in no time door het Perzische rijk verspreidde. 

Hamans intense haat droop van de regels af. Hij vaardigde het bevel uit om alle Joden van jong tot oud, mannen, vrouwen en kinderen uit te roeien, te doden en te vernietigen. Op de dertiende van de twaalfde maand moesten alle burgers van het Perzische rijk de wapens opnemen tegen hun Joodse medeburgers. Met niets ontziende woede moesten ze iedereen doden. Niemand mocht ontkomen en alle Joodse bezittingen moesten worden geliquideerd. 

Een afschrift van het document moest tot wet worden gesteld in alle provincies en districten en openbaar worden gemaakt voor alle volken. ( vs 14 ) Iedereen moest zich wapenen voor de aangekondigde dag. De blijdschap van de voorbereidingen voor het belangrijkste Joodse feest sloeg om in een wurgende angst.Ahasveros en Haman hadden er geen notie van welk leed ze aanrichtten onder de bevolking. Ze zaten rustig te drinken terwijl ze zich volledig afsloten voor de consequenties van hun daden. 

Verraad, laster, hoogmoed, onrecht en moordlust zaten zich samen te bedrinken. De mannen hadden er geen erg in dat God alles zag. De satan gebruikte de verworden Ahasveros en Haman voor meer dan een volkerenmoord, het ging hem erom de beloften van de komst van de Messias in de kiem te smoren.
Terwijl het hof vrolijk was, en zich benevelde door de alcohol, was de stad Susa verward. Niet alleen de Joden zelf, maar ook hun buren en alle inwoners die er enig idee van hadden wat gerechtigheid en medelijden was. Veel mensen voelden zich uitermate treurig omdat  ze zagen dat er zulke desastreus barbaarse wetten werden uitgevaardigd tegen vreedzame medeburgers.  

Tussen al dat gewoel en menselijk denken leefde Ester haar afgezonderde leven. Ze heeft zich vast eenzaam gevoeld, schuldig ook misschien.
Heeft ze gebeden? De Bijbel zegt er niets over, maar het zou zomaar kunnen.

One response to “Ester 3 : 12 – 15

  1. Wow, incredible blog structure! How long have you been blogging
    for? you made running a blog look easy. The
    overall glance of your web site is fantastic,
    as neatly as the content material! You can see similar here <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie