Het zevende gebod en het huwelijk

Wat gebiedt de Heere in het zevende gebod? 

Dat alle onkuisheid door God vervloekt is, en dat wij daar een grote hekel aan moeten hebben. Wij moeten ingetogen leven of we nu getrouwd zijn, of niet. Omdat ons lichaam een woonplaats en tempel van de Heilige Geest is, wil de Heere dat wij ons lichaam zuiver en heilig bewaren. Hij verbiedt daarom alle onheilige en oneerbare daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en alles wat een mens hiertoe kan brengen. 

Wat zegt de Bijbel:

In Spreuken 5 richtte koning Salomo zich tot zijn zoon, dat wil zeggen tot alle jonge mensen als tot zijn kinderen. Hij zei: “ Ik neem het op mij om jullie wijsheid te onderwijzen die in mijn leerschool geleerd moet worden. “ De lessen van Salomo zijn niet bedoeld om ons hoofd te vullen met mooie bespiegelingen of twijfelachtige debatten, maar ze zijn bedoeld om mensen te leren zichzelf te leiden, in Geest en waarheid, in een zuiver en heilig leven.
Salomo waarschuwde zijn leerlingen voor overspel. In de Joodse traditie waren het alleen jongens die in de geheimen van de Thora ingewijd werden. Dit gegeven verklaart waarom er alleen jongens en jonge mannen aangesproken werden. 

Lichamelijke begeerten en onreinheid voeren niet alleen oorlog tegen de mensenziel, maar ook tegen het lichaam. Salomo schilderde zijn leerlingen in heftige bewoordingen voor ogen hoe verkeerd het afloopt met mensen die overspel plegen. Hij nam een vrouw als voorbeeld die zich bezighield met het verleiden van mannen. Het lijkt ironisch dat een man die 1000 vrouwen tot zijn bezit nam, dergelijke lessen aan jonge mannen oplegde. Het geeft wel aan dat hij niet erg gelukkig geweest kan zijn met zoveel vrouwen, anders had hij het monogame huwelijk niet op de eerste plaats gezet.  Nadat Salomo het kwaad had aangetoond dat er in overspel en hoererij is, schreef hij het juiste tegenmiddel voor en zei:  

“ Geniet met voldoening van een wettig huwelijk dat door de Heere ingesteld is om onreinheid te voorkomen. Laat niemand klagen dat God onvriendelijk met hem gehandeld heeft, door hem het huwelijk en de mooie dingen die de Heere ons daarin gegeven heeft, te verbieden. Wie getrouwd is, mag zich verheugen in zijn vrouw, en moet veel van haar houden, niet alleen omdat zij de vrouw is, die je zelf gekozen hebt, maar omdat ze de vrouw is, die de Heere in Zijn voorzienigheid voor je bestemd heeft. Acht je zeer gelukkig met haar, beschouw haar als een gezegende vrouw, laat haar jouw zegen hebben. Bid dagelijks voor haar en verblijd je daarna in haar. Als je je liefde buitensporig wilt laten worden, laat het dan alleen de liefde zijn voor je eigen vrouw.” Met al deze woorden wilde de rabbi zijn leerlingen de bekwaamheid tot verstandig handelen bijbrengen. Het doel van het luisteren naar wijsheid en begrip was dat de zoon bezonnenheid in acht nam, en dat zijn lippen kennis bewaakten. 

In Mattheüs 5 wordt ons geleerd dat er zoiets als overspel in het hart bestaat. Dat zijn overspelige gedachten, en neigingen, ze werden door de Heere Jezus veroordeeld. Jezus zei dat iedereen die naar een vrouw keek en die vrouw begeerde, in zijn hart al overspel met haar gedaan had. De Heere Jezus koppelde hier het tiende gebod aan het zevende gebod, maar Hij behandelde daarbij niet de theorie over het overspel. Hij deed iets heel anders. Hij ondervroeg Zijn toehoorders over de gesteldheid van hun hart en over hun houding ten opzichte van de vrouw in het algemeen. Joodse vrouwen bedekten hun hoofd om geen begeerte op te wekken, en bepaalde Joodse geschriften waarschuwden voor het gevaar dat een vrouw vertegenwoordigde. Maar de Heere Jezus keerde de verantwoordelijkheid om. Hij die begeert is schuldig en niet zij die begeerd wordt. Begeerte maakt van een vrouw een voorwerp, een object en haalt haar naar beneden. 

Het was in die tijd natuurlijk ook niet allemaal pais en vree binnen de huwelijken, want er was veel discussie over welke redenen een scheiding kon rechtvaardigen. Sommige rabbi`s stonden een scheiding om allerlei oppervlakkige redenen toe. Jezus verzette zich daartegen en nam vrouwen in bescherming, die anders onverzorgd en uitgestoten achter zou blijven. 

In Efeze 5 tenslotte, deed de apostel Paulus een oproep om aan elkaar onderdanig te zijn binnen de christelijke gemeente. De manier waarop deze onderdanigheid vorm kreeg hing af van iemands positie. Er werd onderdanigheid en liefde van man en vrouw gevraagd, en gehoorzaamheid en liefde in het geval van kinderen en ouders. Respectvolle gehoorzaamheid en een respect voor de ander in het geval van slaven en meesters. Het zich laten vervullen met de Geest is niet alleen een persoonlijke geestelijke aangelegenheid, het moet ook terug te vinden zijn binnen de onderlinge relaties. ” Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. / En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, moeten de vrouwen het gezag van hun man erkennen. Mannen heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen. ”
In de antieke wereld was het een breed aanvaard principe dat de man de gezagsdrager was binnen een huisgezin. Maar de apostel Paulus veranderde dit gezag compleet door de manier waarop hij het tekende. Doordat hij het huwelijk vergeleek met de verhouding tussen Christus en zijn gemeente riep hij de man op om zijn vrouw lief te hebben met een opofferende liefde. De eenheid tussen de gelovigen en Christus waaruit de eenheid tussen gelovigen van verschillende afkomst voortvloeit, wordt schitterend uitgebeeld in de verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk. 

Iets over het huwelijk

Echte liefde is niet iets wat je zomaar overvalt, als een stortbui bij heldere hemel. Je kunt niet van een onbekend object houden, hoe mooi of waardevol het ook is. Pas als er een diepe waardering en bewondering voor een ander mens groeit – een intens besef van zijn of haar behoeften, sterke punten en karakter – pas dan komt de ware liefde om de hoek kijken. Een groeiproces dat, als het goed is, een leven lang doorgaat. 

Om het huwelijk in ware liefde te leren kennen, moeten we er een derde bij betrekken: Jezus Christus. Alleen door een levende relatie met Hem kunnen we het huwelijk in elk opzicht volledig beleven. 

Als je de Bijbel bestudeert, zul je veel principes tegenkomen die op het huwelijksleven van toepassing zijn. De Joods- christelijke traditie heeft mannen en vrouwen door alle eeuwen heen de weg gewezen. Deze waarden zijn geïnspireerd door de Schepper Zelf, de Bedenker van het huwelijk. 

De grondregels die hun oorsprong vinden in de Bijbel zijn nog steeds de weg naar echte liefde en geluk in dit leven. 

Het hebben van een persoonlijke relatie met de Heere Jezus is de onmisbare eerste stap op weg naar alles wat het huwelijk de moeite waard maakt, waaronder de intimiteit waaraan elk mens behoefte heeft. Het kennen van de Heere Jezus zal aan elk aspect van je leven een nieuwe dimensie toevoegen – ook aan je huwelijk. 

Vragen voor een echtpaar: 

 • Op welke manier hebben wij de Bijbelse principes toegepast in ons huwelijk? 
 • Hoe kunnen we elkaar als man en vrouw aansporen om meer tijd te besteden aan het lezen van de Bijbel? 
 • Hebben wij als man en vrouw de Heere Jezus gevraagd om de Heer van ons leven en van ons huwelijk te zijn? 
 • Hebben wij Gods geschenk van de verlossing aanvaard? 
 • Als dat niet zo is, wat weerhoudt ons ervan die keuze te maken? 

Gebed: 

Heere Jezus, U bent het fundament van ons huwelijk. Help ons om op U en Uw kracht te vertrouwen bij het opbouwen of instandhouden van ons leven met elkaar. Wij zijn zondaren en we weten dat we U nodig hebben. We weten dat we het eeuwige leven niet kunnen verdienen en dat wij uit onszelf niet zo kunnen leven als U dat van ons vraagt. Vergeeft U ons alstublieft onze zonden. Wij geloven dat de Heere Jezus Uw enige Zoon is, U hebt Hem gezonden om in onze plaats te sterven en ons te verlossen van onze zonden. Dank U wel, Amen! 

2 responses to “Het zevende gebod en het huwelijk

 1. I see You’re actually a good webmaster. The site loading velocity is incredible.
  It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Also, the contents are masterwork. you’ve done a great task on this subject!
  Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here: <a href="[Link deleted]sklep

 2. Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good gains. If you know of any please share. Thank you!
  You can read similar art here: <a href="[Link deleted]List

Geef een reactie