De drie-enige God ( 8 )

De Heilige Geest zorgt ervoor dat Christus in ons komt wonen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: “ Als jullie van Mij houden, leef dan volgens Mijn regels. Ik zal dan de Vader vragen om jullie een nieuwe Helper te geven: de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door Hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van de wereld horen niet bij Mij. Ze kunnen de Heilige Geest niet krijgen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem wel. HIj zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen maar ik kom terug om jullie die nieuwe Helper te geven. ( Johannes 14 : 15 – 17 ) De Pleitbezorger, zoals  de Heilige Geest ook wel genoemd werd was een woord dat gebruikt werd om een persoon aan te duiden die in een rechtszaak aangeklaagden vertegenwoordigde.  

Jezus bedoelde dat Hij via de Heilige Geest de gelovigen te hulp zou komen wanneer die tijdens het uitvoeren van hun opdrachten weerstand en vijandschap zouden ondervinden Jezus zou Zijn leerlingen de nodige kennis en kracht geven om ervoor te zorgen dat hun verkondiging daadwerkelijk vruchten zouden afwerpen. Hij zou Zijn leerlingen bovendien ondersteunen in het proces dat Hij tegen de wereld zou voeren. ( 16 : 8 – 11 ) 

De aanwezigheid van de Geest zou dus voor de leerlingen een steun zijn en hun hart met vreugde en vrede vullen, hoewel de Meester niet meer bij hen zou zijn en ze in de meest benarde situaties terecht zouden komen. Dat is geweldig mooi! Deze woorden hebben nog niets aan kracht ingeboet. 

Het optreden van Jezus en de Geest zijn altijd nauw aan elkaar gelieerd. Dat kun je duidelijk terugvinden in 1 Johannes 2 : 1. Daar schrijft Johannes: “ lieve vrienden, ik schrijf dit aan jullie om ervoor te zorgen dat jullie geen verkeerde dingen doen. En als één van jullie toch iets verkeerds doet, wees dan niet bang. Want er is Iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij Hem wil God onze zonden vergeven. En niet alleen onze eigen zonden, maar die van de hele wereld. “  

Uit de aanhef die Johannes gebruikt lees je een vertrouwelijke verhouding tussen de auteur en zijn lezers op. Iets om over na te denken. Johannes gooide er niet zomaar iets uit, hij kende zijn leerlingen op een diep level. Ook Johannes gebruikte het woord Pleitbezorger om de Heilige Geest mee aan te duiden. Dat Hij Jezus Christus de Rechtvaardige noemde verzekert ons ervan dat de Vader ons vergeving zal geven. ( Johannes 16 : 26, 27 / Hebr. 7 : 25 ) Vergeving wordt aan alle mensen aangeboden en allen die door het geloof Jezus aannemen krijgen ook echt volkomen kwijtschelding van hun zonden. Bovendien komt de Heilige Geest in het hart wonen. Hij zorgt ervoor dat we een hekel krijgen aan de zonde. 

De Heilige Geest leidde de Israëlieten al door de woestijn. Hoewel ze niet naar de stem van Jahweh geluisterd hadden, dacht de Heere aan de dagen van weleer, aan Mozes en aan Zijn volk. “ Waar is Hij die zijn volk door de zee voerde, waar zijn de herders van Zijn kudde? Waar is Hij die hen bezielde met Zijn Heilige Geest? “ schreef Jesaja ( 63: 11, 13 ) ‘ Die Mozes terzijde stond met Zijn luisterrijke arm? Die voor hen het water kliefde om Zich een eeuwige Naam te verwerven? Die hen door de diepten leidde als paarden door de woestijn zodat zij niet struikelden, als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de Geest van de Heer die hen rust gaf.” De Heilige Geest van de Heere werd door Jesaja  vereenzelvigd met de wolkkolom die de Israëlieten zowel overdag als `s nachts veiligheid bood en in Mozes woonde. Ondankbare opstandige daden van de Israëlieten zorgden ervoor dat de Heilige Geest steeds tijdelijk Zijn bescherming inhield. Maar nooit stopte de Heere er helemaal mee. Dat kwam omdat Mozes vervuld was met Zijn Heilige Geest en door de Heere als Zijn vriend werd beschouwd. 

Wie hierover nadenkt beseft dat het er in het leven om gaat dat wij de Heere als Vriend hebben. Dan geeft Hij ons alle dagen Zijn Heilige Geest. Die ons van seconde tot seconde troosten, leiden en leren wil! 

Geef een reactie