De belangrijkste namen van God ( 7 )

Kort voor Zijn sterven bad Jezus een indrukwekkend gebed voor iedereen die bij Hem hoorde. Hij zei : “  Ik …

Lees meer

De belangrijkste namen van God ( 6 )

Het hele leven van Jezus was een geschiedenis van Zijn plaatsbekleding en identificatie. Wat de Joden precies verwachtten in de …

Lees meer

Corona proof lesgeven

De crisis heeft ons als docenten voor allerlei bijzondere opgaven gesteld. Van de ene op de andere dag waren we …

Lees meer

De belangrijkste namen van God ( 5 )

Door het het Oude Testament heen bleek God een diepe afkeer te hebben van mensenoffers. In oude tijden werden dit …

Lees meer

De belangrijkste namen van God ( 4 )

Het mysterie van Jezus Christus is groot, grenzeloos en niet uit te leggen. Het geheim houdt in  dat er veel …

Lees meer

De belangrijkste namen van God ( 3 )

Beelden uit de tempel spelen een cruciale rol om in detail in te zoomen op de betekenis van Jezus` namen.  …

Lees meer

De belangrijkste namen van God ( 2 )

De belangrijkste namen van God ( 2 )  Onze manier van willen, voelen en denken moeten in alles op Christus …

Lees meer

Een echte eenheid

Filippenzen 2 : 1 – 11 De apostel Paulus had er alles voor over om de eenheid in de gemeente …

Lees meer

De belangrijkste namen van God ( 1 )

Het heerlijke van Jezus Christus is dat Zijn voortreffelijkheden volmaakt tegemoet komen aan onze menselijke complexe tegenstrijdigheden.  God kan niet …

Lees meer

Psalmen 146

Loof de Heer, mijn ziel.De Heer wil ik loven zo lang ik leef, Mijn God bezingen, zolang ik besta. Vertrouw niet op …

Lees meer