De belangrijkste namen van God ( 6 )

Het hele leven van Jezus was een geschiedenis van Zijn plaatsbekleding en identificatie. Wat de Joden precies verwachtten in de tijd van Jezus is niet zomaar in het algemeen te zeggen, de verwachtingen waren divers. Eén ding was wel zonneklaar: er waren genoeg motieven om de toekomst van God verwachtingsvol tegemoet te zien. De profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël waren duidelijk genoeg. 

De Meester had Zich vanaf Zijn geboorte met een volkomen toewijding aan de mensen gegeven. Niets was Hem ooit teveel, er was niemand die tevergeefs een beroep op Hem deed. Na Zijn hemelvaart zou dat veranderen. Hij zou nooit meer hier op aarde zijn als een nederige dienaar, Hij zou terugkomen als de rechtvaardige Rechter. 

Jezus is de Stralende Morgenster. “ Ik Jezus heb Mijn Engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, Zijn Nakomeling, de stralende Morgenster.” ( Openbaringen 22 : 6 ) 

We lezen uit deze tekst een plechtige samenvatting op van het boek van de Openbaringen op. De hele reeks van brieven en visioenen die Johannes gezien en beschreven heeft wordt bevestigd door de Naam en de aard van Hem die de Openbaringen aan ons gegeven heeft. Hij is de God, die trouw is, en waarachtig. De heilige engelen hebben de geweldige boodschap van Gods genade aan de heilige mensen van God laten zien. Johannes mocht deze visioenen opschrijven. Ze zouden in korte tijd vervuld worden. Christus zou haast maken om terug te komen zo beloofde Hij. De Openbaringen worden bevestigd door de eerlijkheid van de engel die de gids en uitlegger van de apostel Johannes geweest was. Johannes kreeg de opdracht om het boek Openbaringen open te laten en niet te verzegelen, zodat het door iedereen gelezen zou kunnen worden. De uitwerking van deze weergaloos intrigerende profetie zou bijzonder zijn. Onrechtvaardige mensen zouden nog onrechtvaardiger worden maar oprechte en eerlijke mensen zouden nog oprechter en eerlijker worden. Het boek zou tevens de richtlijn en regel van Christus zijn voor het Laatste Oordeel, op de grote dag van Zijn terugkomst. Het zou beloningen en straffen uitdelen aan de mensen, al naargelang hun werken met het Woord van God zouden overeenkomen. Het Boek wordt  bevestigd door het getuigenis van de Heere Jezus die de Geest van de profetie is. 

Hij is de Bron van alle licht, de blinkende Morgenster. De Heere Jezus heeft Zijn gemeenten dit morgenlicht van de profetie gegeven. Dat deed Hij om alle mensen ervan te verzekeren dat het licht van de grote en volmaakte oordeelsdag steeds dichterbij komt. 

De woorden van de Openbaringen worden bevestigd en afgesloten met een openlijke uitnodiging aan alle mensen om te komen en te drinken van de stromen van het water van het leven. De hartelijke uitnodiging van de Heere Jezus  wordt elke dag  aangeboden aan mensen die in hun ziel een dorst voelen die door niets hier op aarde gelest kan worden dan door God alleen!

Het gezamenlijk getuigenis van de Geest van God zegt de profetie na. Het is dezelfde Geest die in alle oprechte leden van de gemeente van God is. 

Er is niets op aarde waar een kind van God meer naar verlangt dan dat de genade van de Heere Jezus Christus met hem zal zijn. Zij biedt de garantie dat wij voorbereid zullen zijn voor de heerlijkheid van Christus in de toekomende wereld. Op deze profetie moet ons antwoord een hartelijk Amen zijn. Dan zullen wij steeds meer van Zijn genade ervaren. De genade die in ons hart uitgestort wordt zal toenemen tot wij een overvloeiende bron zullen zijn.  Net zo lang tot de eeuwigheid al Zijn genade aan ons vervolmaakt zal hebben. 

Een christen ziet hier op aarde veel ellende en maakt net zoveel tegenslag mee als een ander mens. Het grote verschil zit in zijn hart. Hoe donker of hoe licht de levensweg er ook uitziet, de warmte en de kracht van de aanwezigheid van de Heilige Geest zorgen ervoor dat hij zijn levensweg met blijdschap gaat. Hoewel de satan aan de ene kant van deze geestelijke vlam constante pogingen doet om haar uit te blussen, schenkt de olie van de Heilige Geest aan de andere kant altijd weer opleving en kracht. Gods vuurvlam wordt nooit uitgeblust! ( MH, NBV, kantt, Leven in Christus ) 

 

 

Geef een reactie