De belangrijkste namen van God ( 5 )

Door het het Oude Testament heen bleek God een diepe afkeer te hebben van mensenoffers. In oude tijden werden dit soort offers door veel mensen als een goede optie gezien om de gunst van de goden af te roepen. Wie een kind offerde liet blijken dat hij alles voor zijn god over had. Maar Jahweh wilde persé geen mensenoffers. ( Genesis 22: 12 ) Wat God van geen mens ooit zal verlangen – offer Mij je eigen kind – dat deed Hij Zelf wel. Zijn enige Zoon, zijn meest kostbare bezit gaf Hij om de wereld te redden. ( Johannes 3 : 16, 17 ) Bij de nieuwe exodus, de uittocht uit de macht van zonde en dood, stierf  maar één oudste Zoon: Jezus. 

Jezus is de Mensenzoon. “ Jullie zullen door iedereen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël geweest bent, zal de Mensenzoon gekomen zijn. “ ( Matth. 10 : 23 ) Het is uiterst troostvol  voor volgelingen van Christus om te weten dat Jezus één van hen wilde zijn. De mensen in alles exact gelijk, behalve de zonde. Gods dienaren weten dat hun arbeidstijd hier op aarde kort is, en snel voorbij zal gaan. Voordat ze het weten zullen hun werk en hun strijd vervuld zijn. Hun Meester is Christus, die hier op aarde een zoon van Maria en Jozef wilde zijn, en de luister van Zijn Godheid af wilde leggen. Deze Jezus is hier niet gebleven, Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God. Gods volk en Zijn dienaren zijn Zijn getuigen in de werken die ze doen, maar ook in hun lijden. Maar hun lijden is niet zinloos, het is een getuigenis. Bij alle gelegenheden zullen zij Gods bijzondere tegenwoordigheid ervaren en de onmiddellijke hulp van de Heilige Geest ontvangen om in dienst van de Mensenzoon helder te schijnen en een lichtend licht te zijn.  

“ Onthoud wat Ik tegen jullie gezegd heb. De Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. “ ( Lucas 9 : 44 ) Wie Jezus wil volgen, moet zich realiseren dat een radicale navolging vaak afwijzing van mensen in zal houden. 

“ En Stefanus zei: Ik zie de hemelen geopend, en de Mensenzoon die aan Gods rechterhand staat! “ ( Handelingen 7 : 56 ) Terwijl Stefanus gestenigd werd om zijn geloof, hield hij zijn ogen op de Heere Jezus gericht. Stefanus was vol van de Heilige Geest.Stefanus zag de luister van God, en Jezus Die aan Zijn rechterhand stond. Hoewel de mensen zijn leven op een gewelddadige manier namen, heeft niemand van zijn moordenaars zoveel van de stralende luister van God gezien dan hij. De eens vernederde Mensenzoon stond hoog verheven aan de rechterhand van Zijn Vader. Nog een ogenblik, en Stefanus zou naast Hem staan. Het leven van Stefanus bemoedigd ons op altijd in alles op Christus te letten!

Jezus is de Opstanding en het leven. “ Maar Jezus zei: Ik ben de Opstanding, en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer Hij sterft.  En wie in Mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.“ ( Johannes 11 : 25 ,26 ) De Heere wil dat wij begrijpen dat Hij door Zijn Woord almachtig is. Opstanding betekent een terugkeer naar het leven. Christus is de Bewerker van deze terugkeer, en van het leven waartoe wij als wedergeboren mens terugkeren. Dit leven manifesteert zich dwars door de tijden en weer-tijden van ons leven heen, dat is een grote bemoediging als we met de dood geconfronteerd worden. 

Jezus is de Profeet. “ Toen de mensen het wonderteken zagen dat Hij gedaan had, zeiden ze: Hij moet wel de Profeet zijn, die in de wereld komen zou. “ ( Johannes 6 : 14 ) Jezus gaf de mensen niet alleen Zijn Woorden, Hij zorgde ook voor hun natuurlijke bestaan. Het wonder van het breken en uitdelen van het brood en de vis illustreren dit duidelijk. De wonderen die Jezus verrichtte, lieten zien dat Hij de Messias was, een leraar van God gezonden, de grote Profeet die oog had voor de totaliteit van de complexe mens. 

De namen van Jezus geven Zijn talloze weergaloze daden weer. Het ongeloof kan de werkelijkheid van Zijn Namen niet vernietigen. Het geloof verheerlijkt Hem!  ( MH, SV, NBV, kantt, Leven in Christus ) 

 

 

Geef een reactie