De brief aan de Filippenzen ( 6 )

Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte broeders, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat deugdzaam is en lof verdient. ( Filippenzen 4 : 4 – 8 )

Een christen staat met beide benen in de maatschappij. Het gelovig vooruitzien op het eeuwige leven moedigt hem aan om standvastig te zijn in zijn christelijke wandel.
Wanneer wij met integriteit en respect ons leven leven, komen we vanzelf mensen tegen die onze normen en waarden op prijs stellen. Daarom is het van het grootste belang dat de mensen om ons heen zien wie we werkelijk zijn. Opgewektheid is een positieve karaktereigenschap, maar een christen vindt zijn vreugde in God.

Het is een vereiste, en vooral een groot voorrecht om ons in Hem te verblijden. Niet af en toe, maar altijd. Een christen krijgt met veel beproevingen te maken. Daarin is het leven voor hem niets anders dan voor elk ander mens. Maar wie Jezus kent, verdraagt met meer geduld. Een christen vervalt bij onderlinge verschillen niet in extremen. Christenen beoordelen elkaar in liefde en genieten op een bescheiden manier van aardse bezittingen. Daarbij mogen ze weten dat de Heere altijd bij hen is. Angstige bezorgdheid, verwarrende en ongeruste gedachten zijn niet nodig. God kent ons hart, en weet wat we nodig hebben voordat we het ook maar gevraagd hebben. We mogen ijverig zijn en hard werken, maar een zorgelijke attitude is zonde in Gods ogen.

Christenen moeten bij onverwachte omstandigheden bidden. Toen laatst ons pleegkind op het dak van een loods geklommen was, zakte hij door de dunne golfplaten heen en viel meters naar beneden op de harde grond. Terwijl hij naar het ziekenhuis gebracht werd, ging ik met het paniekerige pleegzusje in gebed. We baden en werden rustig en helder. Wie schetst onze blijdschap en dankbaarheid toen hij ongedeerd bleek te zijn?! De volgende dag bracht de eigenaar van de loods ons een bezoek. Het bleek een bijzonder aardig iemand, een man van 84 jaar. Hij zei: “ jullie hebben hier een beschermengel, dat kan niet anders.” We wisten dat het waar was!

Een christen heeft respect voor de waarheid en is voorkomend in zijn gedrag. Hij kijkt met een liefdevolle en positieve attitude naar de mensen om hem heen, en neemt alles van zijn naaste over wat goed is. Niemand is volmaakt. God heeft ook aan ongelovige mensen goede karaktereigenschappen gegeven. Die uiten zich in hun woorden en daden. Een eerlijke christen zoekt naar goede waarden en is bereid om ervan te leren.

Er is een kwaad waar geen mens vrij van is. Dat kwaad heet hoogmoed of trots. De tegenovergestelde deugd in de christelijke zedenleer heet nederigheid.
Alle zonden zijn maar speldenprikjes in vergelijking met hoogmoed. Hoogmoed is de volmaakte anti-God houding. De hoogmoed van ieder mens moet wedijveren met die van een ander mens. Hoogmoed bezit geen plezier aan het hebben van iets, maar alleen aan het hebben van meer dan een ander. Mensen zijn niet trots op hun rijkdom, slimheid, hun mooie uiterlijk. Mensen zijn trots dat ze rijker, slimmer of mooier zijn dan iemand anders.
Hoogmoedig word je van de vergelijking. Die geeft het idee dat je boven iemand anders staat. Waar de hoogmoed plezier in schept dat is macht.

Bij God kom je te staan bij Iemand die in ieder opzicht onmetelijk hoog boven jezelf verheven is. Zolang je God niet kent – en jezelf ook niet – ken je God helemaal niet.
Zolang je hoogmoedig bent kun je God niet kennen. Een hoogmoedig mens kijkt altijd op mensen en dingen neer. En zolang je neerkijkt, zie je uiteraard niets boven je.

Hoe kunnen hoogmoedige mensen zeggen dat ze in God geloven? Ze vereren een denkbeeldige God.
Daarom zegt de Heere in Zijn Woord: “ Zoek Mij, en leef! “ ( Spreuken 3 : 5 – 35)
( Bronnen: SV, kantt. MH, SV met uitleg, NBV, Lewis – onversneden christendom )

https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4

Geef een reactie