De brief aan de Filippenzen ( 4 )

“ Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God Die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt omdat het Hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken opdat u zuiver en onberispelijk bent, onberispelijke kinderen van God temidden van een ontaarde generatie waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het Woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. “ ( Filippenzen 2 : 12 – 18 )

Elke dag van ons leven zijn er duizend en één dingen die onze aandacht vragen. Zeker nu we door de corona crisis allemaal thuis ons werk moeten doen. Het is een ware kunst om voor elk kind en elke volwassene ergens een rustige werkplek te creëren. Het blijkt een uitdaging om iedereen op tijd aan het werk te zetten en zelf ook aan de slag te gaan. Je stopt er een was in, ruimt de tafel af en neemt de telefoon op. Duizend en één zaken malen door je hoofd!

Hoewel onze omstandigheden extreem zijn, is het een feit dat ons leven sowieso zoveel aandacht van ons vraagt,dat we geen seconde tijd voor God zouden hebben als we die niet bewust zouden plannen.
De apostel Paulus wist dat ook. Daarom riep hij de gemeenteleden van Filippi op om de christelijke levenswandel serieus te nemen. Hoe belangrijk het ook is dat we onze aardse zaken op orde hebben, het is het allerbelangrijkste ons vóór alle dingen ervan te verzekeren dat onze zielen gezond zijn.Hoeveel zaken we ook moeten regelen, onze zaligheid komt op de eerste plaats.
We moeten daar als het nodig is zelfs met pijn en geduld aan willen werken. We moeten met lijdzaamheid in ons geloof willen volharden. Want we leven maar een korte tijd hier op aarde.

Hoe moeilijk of tegenstrijdig de woorden van de Bijbel ook op ons kunnen overkomen, we moeten altijd zoeken naar de essentie van het Evangelie. Onze gehoorzaamheid aan God mag niet van onze omstandigheden afhangen. Ook niet van de mening of overtuiging van andere mensen. De Heere is de enige die in staat is om ons met Zijn genade te steunen en ons te helpen in onze eerlijke pogingen om Hem te gehoorzamen. Als wij ervaren dat Hij goed voor ons is, dan moet het gevolg zijn dat we des te enthousiaster worden in onze pogingen om Zijn blijdschap groter te maken. ( John Piper, de Vreugde van God )

Paulus spoorde de gemeenteleden van Filippi dan ook aan om hun christelijke belijdenis met een passend humeur en een goed gedrag op te fleuren. “ Doe alle dingen zonder morren en tegenspreken,” spoorde hij zijn lezers aan. Deze attitude zou schril afsteken tegen het gedrag van alle wereldse mopperpotten. Het licht van de waarheid en het leven van de pure, eerlijke godsdienst doven door geruzie en geredetwist uit. De vruchten van de Geest daarentegen zorgen ervoor dat liefde, vrede en vreugde, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing de boventoon voeren. In zo`n atmosfeer is het goed toeven. ( Galaten 5 : 22 )

Leerlingen van Jezus ontvangen licht op hun pad. ( Psalm 119 ) Volgens Paulus is het niet alleen onze taak om dat te laten schijnen, we moeten het ook aan anderen laten zien zodat het voor hen een bemoediging zal zijn.Vooral mensen die ziek zijn, pijn hebben of verdriet kunnen er grote moeite mee hebben om positief te blijven,zeker in deze moeilijke tijd.Pleegkinderen die hun ouders, broertjes en zusjes niet kunnen ontmoeten zijn vaak uit het lood geslagen. Ze hebben mensen nodig die hen helpen,en op het Licht wijzen. Oudere mensen voelen zich geïsoleerd. Zij moeten weten dat de Heere er altijd voor hen is. Wij moeten hen dat tonen, niet altijd met woorden,vooral met liefdevolle daden.

Het ouderwetse woord “ arbeid “ duidt op volharding en innige toewijding. De gemeenteleden van Filippi konden Paulus nergens een groter plezier mee doen dan met deze positieve attitude. Hierdoor zou blijken dat hij zijn werk niet voor niets had gedaan. We lezen uit de woorden van Paulus op hoe zwaar zijn geestelijke strijd was. Hij was door zijn eigen geloofsgenoten overgeleverd. Overal waar hij kwam werden zijn woorden in twijfel getrokken. Felle vervolgingen overkwamen hem. Dat had hij allemaal voor God en zijn volgelingen over.“ Zelfs als zou mijn bloed als een offer voor u uitgegoten worden, samen met het offer dat u voor uw geloof brengt, dan ben ik nog vol blijdschap “ schreef hij. Opnieuw riep hij de hele gemeente op om zich samen met hem in God te verblijden. God wordt nergens meer in verheerlijkt dan wanneer Zijn kinderen van Hem en Zijn genade genieten. ( Piper )

Mensen die hun dag met de Heere beginnen hebben even met Hem opgewandeld. Dat is merkbaar in alles wat ze doen. Ze hebben de geestelijke wapenrusting ontvangen voordat hun werk begint. ( Efeziërs 6 : 10 – 17 )

Geef een reactie