Jesaja 61

Gods dienaar zegt: God de Heer heeft Mij uitgekozen. Hij heeft Mij Zijn Geest gegeven. Hij heeft Mij gestuurd om …

Lees meer

Handelingen 2 : 26 – 41

Iedereen in Israël moet weten dat deze Jezus de Heer is. Iedereen moet weten dat God deze Jezus uitgekozen heeft …

Lees meer

Ester ( 3 )

Ester 1 : 10 – 21 Auteur: Arenda van der Maas Bronnen: Studiebijbel, Bijbel in Perspectief. 

Lees meer

Psalm 143

Een psalm van David. Heer, hoor mijn gebed. Luister naar mijn smeken, antwoord mij, U bent trouw en rechtvaardig. Daag …

Lees meer

Genesis 44

Genesis 44 : 1 – 18 / 30 – 34  Nadat de koninklijke maaltijd opgediend en verorberd was, gaf Jozef …

Lees meer

De Heilige Geest en Zijn werk ( 4 )

De Heilige Geest en Zijn werk (4) En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster …

Lees meer

Handelingen 2 : 18 – 33

Ik zal wonderen doen in de hemel, en bijzondere dingen laten zien op aarde. Jullie zullen bloed zien, en vuur …

Lees meer

Jesaja 63 : 14

Het was de Geest van de Heer die hen rust gaf. Ja U Zelf hebt Uw volk geleid om U …

Lees meer

Handelingen 2 : 14 – 18

Toen kwam Petrus naar voren. Hij begon de mensen toe te spreken en zei: ‘Beste mensen in Jeruzalem, ik zal …

Lees meer

Handelingen 2 : 5 – 13

Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het …

Lees meer