Handelingen 2 : 26 – 41

Iedereen in Israël moet weten dat deze Jezus de Heer is. Iedereen moet weten dat God deze Jezus uitgekozen heeft als Messias. Dat is dus de man die jullie aan het kruis gehangen heeft. Toen de mensen de woorden van Petrus hoorden, werden ze ongerust. Ze vroegen aan hem en aan de andere apostelen: ‘ Vrienden, wat moeten we doen? “ Petrus zei: ‘ Jullie moeten allemaal je leven veranderen en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal Hij de Heilige Geest aan jullie geven, zoals Hij beloofd heeft aan jullie en aan jullie nakomelingen. En ook aan alle andere mensen, overal op aarde. Alle mensen die God uitkiest zullen worden gered. Petrus zei nog veel meer over Jezus. En hij waarschuwde iedereen met deze woorden: ‘ Zorg dat je gered wordt! Doe niet mee met de mensen die zich verzetten tegen God. Veel mensen geloofden Petrus en lieten zich dopen. Er kwamen die dag ongeveer drieduizend gelovigen bij. 

De uitstorting van de Heilige Geest was het bewijs van de absolute verhoging van Jezus Christus. Het was ook een volbrenging van de Goddelijke beloften die al eerder geschonken waren, een verzekering van alle Goddelijke gunsten die voor later waren bedoeld. Jezus Christus was de ware Messias en Zaligmaker van de wereld, geen twijfel mogelijk. God had Hem verheerlijkt, alles wat Hem was aangedaan had alleen maar moeten dienen als het goud voor Zijn luister. 

De mensen hadden ademloos naar Petrus geluisterd. Ze begrepen dat ze getuige waren geweest van iets wonderbaarlijks. Iets dat in de eerste plaats een enorme uitwerking had gehad op de brengers van het Evangelie. Vanaf de eerste verkondiging van deze Goddelijke boodschap af was gebleken dat hun woorden met Goddelijke  kracht samengingen. Want daar op die dag in Jeruzalem werden de eerstelingen van een onmetelijke oogst van zielen voor Christus Jezus ingezameld. De uitwerking was uniek. Er kwam een grote verslagenheid over iedereen. Alle toehoorders voelden een ernstige vraag in zich opborrelen. Ze voelden dat hun harten gebroken en verslagen werden bij het idee dat zij de schuld waren van de dood van de Messias. “ Wat zullen wij doen mannenbroeders? “ vroegen ze diep onder de indruk. Van spot was geen sprake meer. Heel bijzonder dat zulke indrukken plotseling op zulke harde harten terecht konden komen. Petrus had de mensen beschuldigd van het feit dat ze een onrechtvaardige hand in de dood van Jezus hadden gehad. Dat trof hen als een mokerslag. 

Ze wendden zich tot Petrus en de andere apostelen om raad en troost. Dat was precies wat ze moesten doen, want dienaren van het Woord zijn tegelijkertijd geestelijke heelmeesters die voor de zielen van hun mensen zorgdragen als voor hun eigen ziel. 

“ Is Jezus die wij gekruisigd hebben werkelijk de Christus? “ vroegen ze. “ Wat zal er dan wel niet met ons gebeuren, nu wij medeschuldig zijn aan Zijn dood? “ vroegen ze ook nog. 

Resoluut antwoordde Petrus de mensen dat zij zich moesten bekeren. Ze moesten geloven in de leer over de Messias, die de Zaligmaker was, en ze moesten zich laten dopen in Zijn Naam tot vergeving van zonden. 

Zonde, dode werken, en afgodendienst moesten wijken voor het geloof in de Zoon van God ( Hebr. 6 : 1 ) en in de Heere Jezus Christus ( Hand. 20 : 21 ) Samenhangend met de bekering en de doop in water zouden de gelovigen ook de doop met de Heilige Geest ontvangen. ( Hand. 10 : 47 / 19 : 2 – 6 / Joh. 3 : 5 ) 

Wat een verandering daar in Jeruzalem! Iedereen verheugde zich, maar God in de hemel nog het allermeest. 

 

One response to “Handelingen 2 : 26 – 41

  1. You’re truly a just right webmaster. The web site
    loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick.
    In addition, the contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent job on this matter!
    Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here:
    <a href="[Link deleted]online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *