Jesaja 61

Gods dienaar zegt: God de Heer heeft Mij uitgekozen. Hij heeft Mij Zijn Geest gegeven. Hij heeft Mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. En om aan mensen die lijden weer hoop te geven. Hij heeft Me gestuurd om tegen gevangenen te zeggen: Jullie zijn vrij! 
Hij heeft Mij gestuurd om aan de mensen te vertellen: Er komt een jaar waarin de Heer jullie vergeeft. Er komt een tijd dat God jullie vijanden zal straffen. 
De Heer heeft Mij gestuurd om mensen die verdriet hebben te troosten. Hij heeft me naar Jeruzalem gestuurd om mensen daar weer vreugde te geven. Om tegen hen te zeggen: jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn. Dan zullen de inwoners van Jeruzalem weer een sterk volk zijn. Dan zullen ze lijken op bomen die de Heer Zelf geplant heeft als teken van Zijn macht. Volk van Israël, jullie zullen het hele land weer opbouwen. Alles wat verwoest is, alle verlaten steden die in puin liggen. Dan zullen jullie daar weer wonen. Andere volken zullen jullie helpen. Zij zullen zorgen voor jullie schapen. En ze zullen voor jullie werken op de akkers en in de wijngaarden. Volk van Israël, jullie zullen priesters van de Heer genoemd worden. Iedereen zal zeggen: dat zijn de dienaren van onze God. Jullie zullen genieten van de rijkdom van andere volken. En met die rijkdom zullen jullie een prachtige stad bouwen. Jullie werden onderdrukt door andere volken, zij behandelden jullie als vuil. De Heer zal dat weer goed maken door jullie twee keer zoveel land te geven. Jullie zullen voor altijd gelukkig zijn. De Heer zegt: Ik wil dat er eerlijk recht gesproken wordt in het land. Ik haat geweld en Ik wil niet dat er gestolen wordt. Ik zal Mijn volk zeker belonen. Ik beloof dat Ik voor altijd hun God zal zijn. De nakomelingen van Mijn volk zullen beroemd zijn. De hele wereld zal hen kennen. Iedereen die hen ziet zal zeggen: Dat is het volk van de Heer. Hij heeft hen rijk en gelukkig gemaakt. 
De inwoners van Jeruzalem zullen zeggen: Wij zingen van vreugde, we juichen voor de Heer. Want Hij leerde ons om goed en eerlijk te leven, en Hij maakte van Jeruzalem een veilige en prachtige stad! Onze stad is zo mooi als de kroon van een koning. Zo mooi als de sieraden van een bruid. Alle volken zullen zien hoe machtig onze God is. Zoals er overal op aarde bomen en planten groeien, zo zorgt de Heer overal op aarde voor recht en vrede. 

De Bijbelboeken Jesaja 60 tot en met 62 bezingen de komende luister van het nieuwe Jeruzalem, het nieuwe Israël, door Gods hand herschapen. In allerlei prachtige beelden schildert de profeet Jesaja het geweldige heil dat Gods volk zal ervaren. Gods volk zal niet alleen bestaan uit Israëlieten die uit de ballingschap teruggekeerd zijn, maar ook uit heidenen die door de glorie van Jeruzalem gewonnen zijn. De ‘ dienaar van de Heer ‘ is de bewerker van dit heilswerk, van heel het werk van belofte, herstel, bevrijding, vertroosting en bron van eeuwige vreugde. Geen twijfel mogelijk dat het hier om de Heere Jezus gaat. 

Jesaja 61 begint met het introduceren van een Messiaanse persoon die zegt dat hij door de Heere gezalfd is. ( vs 1 ) Door zijn zalving rust de Geest van de Heere op hem, om speciale taken te volbrengen. ( vgl. Jes. 42 : 1 / zie ook Num. 11 : 17, 29 ) In het Oude Testament werden koningen en priesters gezalfd. Zo op het eerste gezicht lijkt er sprake te zijn van een profetische zalving en toerusting, maar de taken waarover er geschreven wordt, omvatten meer dan die van een profeet. Het uitroepen van vrijheid en bevrijding is een koninklijke taak. Wat de ‘ gezalfde ‘ hier doet, is iets wat je kunt verwachten van een nakomeling uit het huis van David. Van iemand die in rijke mate de Geest heeft ontvangen. ( Jesaja 11 : 1 – 5 ) 

De Gezalfde heeft tot taak om goed nieuws te brengen aan de armen, om gebrokenen van hart te helen, gevangenen vrijheid aan te kondigen, en gebondenen bevrijding. ( vs 1 ) Jesaja zei dat de Gezalfde “ gezonden “ was, en zijn werk niet uit eigen initiatief deed. 

Voor het woord ‘ armen ‘ kun je ook wel “zachtmoedigen”  schrijven. Het ging om mensen die in een ellendige situatie leefden, en daar weinig tot niets aan konden veranderen. 

De goede boodschap werd verder verduidelijkt: de aankondiging van bevrijding van gevangenen, en bevrijding van gebondenen waren vreugdevolle gebeurtenissen die al eerder door Jesaja als het werk van de Knecht werden beschreven. ( Jesaja 42 : 7 / 49 : 9 ) Deze teksten bevatten schitterende woorden, vol vertroosting, Geest en leven. Ze laten je denken aan het sabbatsjaar en het jubeljaar. ( Deut. 15 : 1, 12 / Lev. 25 ) 

Het verbinden van gebrokenen van hart wil zeggen dat de Heere de opdracht gaf om mensen te troosten met terugkeer en herstel. ( Jesaja 61 : 3 / vgl. Jes. 49 : 8 / 57 : 18 b / 60 : 10 ) Vergelding aan de vijanden betekende tegelijkertijd verlossing voor Gods volk. ( zie Jes. 35 : 4 / 47 : 3, 4 / 63 : 4 ) en troost voor alle verlosten. ( vgl. Jes. 40 : 1 / 57 : 18 ) 

De treurenden van Sion zouden een hoofdsieraad in plaats van as krijgen ( dit werd in Israël op het hoofd gestrooid als teken van rouw ), vreugdeolie in plaats van verdriet en een lofgewaad in plaats van een gedeprimeerde geest. Ze zouden zodanig veranderen dat ze eikenbomen van gerechtigheid zouden worden, een planting door de Heere om Hem te verheerlijken. ( Jes. 61 : 3 / Jesaja 60 : 21) 

Niemand minder dan de Heere Zelf zou voor een omkering in het lot van Zijn volk zorgen. Voor altijd zou hun gestalte van rouw veranderen in een gestalte van vreugde. 

De kinderen van Sion zouden de verwoeste steden herbouwen. Het ging hierbij niet alleen om de verwoesting die Nebukadnezar veroorzaakt had, want de woorden ‘ van geslacht tot geslacht ‘ wijzen heen naar een veel langere periode. 

De herbouw hing samen met een periode van geestelijke vernieuwing, en dat was kort na de herbouw van de tempel nog niet het geval. Het is heel bijzonder dat in Jesaja 61 de kinderen van Sion zelf de steden zouden herbouwen. Want eerder had Jesaja het nog gehad over vreemdelingen die dat zouden doen. Maar de vreemde volken die Israël zouden dienen, zouden in de profetie steeds blijven bestaan. Zij zouden akkerbouwers en wijngaardeniers zijn. 

Jesaja profeteerde verder. De kinderen van Sion zouden priesters van de Heere, en dienaren van God zijn. Het mooie was dat zij zo uiteindelijk toch zouden beantwoorden aan de eerdere roeping die de Heere God al tijdens de verbondssluiting op Sinaï in gedachten had gehad. Israël zou een koninkrijk van priesters zijn. ( Exodus 19 : 6 ) Ze zouden gaven ontvangen uit de hand van de toegestroomde volkeren en zich in hun luister en heerlijkheid beroemen. ( Jesaja 61 : 6 / Deut. 18 : 1 – 2 ) Wat er aan heerlijkheid en pracht geleverd werd zou als een dankoffer voor God zijn. Het herstelde Sion zou leven van de welvaart van andere volken. ( zie Jes. 60 : 5 ) 

Priesters bemiddelden tussen God en het volk. In de eerste plaats om schuldvergeving af te smeken, maar verder ook om de Heere lof te brengen met dankoffers. De dienst van de priesters bestond ook uit het onderwijs geven aan de mensen. Deze dienst maakte hen knechten en lichten voor de volken. ( zie Jesaja 42 : 6 / 49 : 6 ) De priesters zouden zich niet meer hoeven te schamen voor de zonde van hun volk, ze zouden een dubbele vergoeding ontvangen en zich verheugen en verblijden. Eeuwige vreugde zou hun deel worden. ( Jesaja 40 : 2 / Zach. 9 : 12 ) 

Overmatig heil na veel onheil zou de kinderen van Sion ten deel vallen! Ze zouden terugkeren naar hun land en dat land ook in bezit mogen nemen. De Heere zei dat Hij het recht liefhad, en onrechtmatige roof haatte. Hij Zelf zou er zorg voor dragen dat er een eeuwig verbond met Zijn volk gesloten zou worden. ( vs 8  / Jes. 54 : 10 / 55 : 3-5 / 59 : 21 ) 

Het nageslacht van Sion zou bekend worden onder de volken. Iedereen zou weten dat het een bijzonder volk was, een volk door de Heere gezegend. ( vs 9 )

Jesaja 61 sluit af met een lofprijzing. 

 “Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen, en glorie, voor het oog van alle volken. “ 

Jesaja 61 maakt ons duidelijk dat Israël het centrum van de gerechtigheid zal worden. Door dit heugelijke feit zou het land weer voldoen aan de zegen van Genesis 12 : 3. 

Het land en de herbouwde steden zullen een rol spelen en de volken krijgen een dienende rol. Dat zal de Heere Jezus Christus allemaal tot stand brengen. Het mag zo zijn dat we hier nog maar weinig van zien, maar de Heere zal ook in dit opzicht doen wat Hij beloofd heeft. 

In Jesaja 61 worden wij geleerd om ons met heilige blijdschap te verheugen tot de eer van God. Jesaja heeft dat met een profetische blik gezien, en zich er intens over verheugd. Het is bijzonder dat deze woorden ( Jesaja 61 : 10 )  terugkomen in de lofzang van Maria. ( Lucas 1 : 46 ,47 ) Je kunt hieruit concluderen dat het in beide verzen vooral gaat om de komst van de Messias, de Heere Jezus. 

Christus heeft alles vervuld. Hij zal dat nog verder doen. 

De kerk verheugt zich als ze bedenkt dat deze onschatbare zegeningen zullen ontspringen voor hen in het begin, maar ook zeker voor de toekomstige geslachten. Zoals de vruchten van de aarde aan haar bodem ontspruiten. 

De Kerk van God kent wintertijden, waarin het lijkt of er geen vruchten zullen zijn, maar toch staat de wortel van het werk van de Heere God altijd vast. De lentetijd breekt aan!

 

5 responses to “Jesaja 61

 1. Wow, awesome weblog format! How long have you
  been blogging for? you made running a blog look easy.
  The overall glance of your web site is fantastic,
  as well as the content material! You can see similar
  here <a href="[Link deleted]sklep

 2. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your
  submit is just excellent and that i can suppose you’re an expert on this subject.
  Fine along with your permission allow me to seize your RSS feed to stay updated with imminent
  post. Thank you a million and please carry on the gratifying
  work. I saw similar here: <a href="[Link deleted]sklep

 3. Hey there! Do you know if they make any plugins to
  assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Many thanks! You can read similar
  art here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie