Handelingen 1 : 9 – 11

Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen Hem naar de hemel gaan. Een wolk nam Hem mee, zodat ze Hem niet meer konden zien. Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: ‘ Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij zal terugkomen op de wolken. ‘ ( Handelingen 1 : 9 ) 

Nadat Jezus alles had gezegd, breidde Hij Zijn armen over de leerlingen uit en zegende hen. ( Lucas 24 : 50 ) Terwijl ze het zagen, werd Hij opgenomen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. De leerlingen moeten nog nagedacht hebben over de ernstige woorden die Hij tot hen gesproken had. Ze zagen Hem naar de hemel opstijgen. Ze hadden hun ogen met zoveel zorg en ernst op Hem gericht dat zij zich niet konden vergissen. 

Het was een stralende wolk geweest die Hem bij Zijn gedaantewisseling overschaduwd had ( Matth 17 : 5 ), en hoogstwaarschijnlijk was dat nu ook zo. In wolken worden dampen van de aarde naar boven gezonden, en valt er dauw neer op de aarde. Het geheel vormde een prachtige beeldspraak zoals de Middelaar tussen God en mensen in een wolk naar omhoog gezonden werd. Jezus, door Wie Gods barmhartigheden opstijgen, en op ons neerdalen. Jezus naar Wie onze gebeden opstijgen, ging op een uiterst passende manier terug naar de hemel. De wolk die Jezus aan het oog onttrok wijst nog het meest heen naar de wederkomst, die precies eender – op de wolken – plaats zal vinden. ( Dan. 7 : 13 / 1 Thess. 4 : 17 ) 

Wolken zijn ook een vervulling van de heerlijkheid van God waarin de Heere Jezus lichamelijk werd opgenomen. ( Exodus 13 : 21 / 19 : 9, 16 / 1 Kon. 8 : 10 ) De leerlingen keken hun Meester na tot Hij door een wolk aan hun gezicht onttrokken werd. Toen Hij helemaal uit hun gezicht verdwenen was, hielden ze nog steeds hun ogen naar de hemel gericht. MIsschien hoopten ze dat Jezus weer tot hen zou terugkeren. Misschien verwachtten ze verandering in de wolken of aan het firnament te zien? Jezus had gezegd dat ze hierna de hemelen geopend zouden zien. ( Joh. 1 : 52 )Waarom zou dit nu niet gebeuren? 

Maar nee, er gebeurde iets anders. Er verschenen twee engelen in witte kleding. De witte kleding van de mannen was een beeld van de heiligheid en heerlijkheid van God waaruit ze afkomstig waren.( Matth. 28 : 3 / Marcus 9 : 3 )  De leerlingen waren geen ogenblik zonder de leiding van God. De engelen kwamen om de beduuste leerlingen de weg te wijzen, en hen te helpen herinneren wat Jezus had gezegd. 

“ Galilese mannen, wat staan jullie hier, en kijken naar de hemel omhoog? Deze Jezus, die van jullie is weggegaan, zal op dezelfde manier terugkomen, zoals jullie Hem hebben zien verdwijnen. “

De opname van de Heere Jezus doet ons denken aan de hemelvaart van de profeet Elia. ( 2 Kon. 2 : 10 – 12 ) Elisa zag zijn geestelijke leidsman opgenomen worden in de hemel en vervolgens werd de geest van Elia over hem vaardig. De leerlingen zouden binnen afzienbare tijd zo ook vervuld worden van de geest van de Heere Jezus. Ze zouden overlopen van de gaven van de Heilige Geest! Dat vertelden de engelen allemaal, daar op die heerlijke dag! 

 

3 responses to “Handelingen 1 : 9 – 11

  1. You’re really a good webmaster. The site loading velocity is amazing.
    It kind of feels that you are doing any distinctive
    trick. Also, the contents are masterwork. you’ve done a magnificent task on this topic!

    Similar here: <a href="[Link deleted]and also here:
    <a href="[Link deleted]

Geef een reactie