Filippenzen 2 : 9 – 11

“ Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam geschonken die elke Naam te boven gaat, opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. “ ( Filippenzen 2 : 9 – 11 ) 

Het belangrijkste gebod van het Evangelie wordt ons door de apostel Paulus op het hart gedrukt: het liefhebben van elkaar. Christenen horen één in liefde te zijn, of ze dezelfde mening hebben of niet. Eensgezind instemmen met de grote dingen van God en de eenheid van geest bij minder belangrijke zaken bewaren. Paulus leerde de jonge gemeenten belangrijke zaken over de praktijk van het christelijk leven. 

Hij schreef: ” Heb je vertroostingen in Christus ervaren? Toon die ervaring door de ander lief te hebben. Verwacht je vertroosting in Christus? Als je daarin niet teleurgesteld wilt worden, moet je elkaar liefhebben. Als er troost is in Gods liefde voor jou, in de liefde tot God of in de liefde van je geestelijke broers en zussen voor jou dan moet je eensgezind zijn. Als er zoiets bestaat als gemeenschap met God en Christus door de Geest, iets als de gemeenschap van de heiligen, wees dan eensgezind. Er is geen grotere blijdschap voor mensen die de kerk van God liefhebben dan dat ze zien dat er onderlinge liefde is. Christus is gekomen om alle vijandschap te doden. Daarom mag er onder christenen geen geest van tegenstand zijn. Christus kwam om ons nederig te maken en daarom mag er bij leerlingen van Jezus geen geest van hoogmoed zijn. Leerlingen van Jezus zijn strenger voor zichzelf dan voor anderen. Ze stellen met christelijke liefde wel een positief belang in de zaken van anderen. Wij moeten onze naaste liefhebben als onszelf en de zaak van onze naaste op de goede manier de zaak van onszelf maken. Jezus Christus gaf ons het voorbeeld. Wij moeten Zijn beeld in ons leven laten zien als we de zegen van Zijn lijden en sterven willen ervaren. Jezus heeft ons in nederigheid overtroffen dat moeten wij van Hem leren. Als we nederig zijn, zijn we vanzelf eensgezind. Als wij op Christus lijken, leven we in Zijn Geest die Zich voor ons tot in het lijden en de dood heeft overgegeven. 

Jezus was niet alleen de dienstknecht van God. Hij kwam ook om mensen te dienen en was onder hen als Eén die dient. Zijn hele leven was een leven van vernedering. Het dieptepunt daarvan was Zijn kruisdood. Er wordt nadruk gelegd op Zijn manier van sterven omdat dat sterven op alle mogelijke manieren vernederend was. Omdat Hij Zich heeft vernederd, heeft Zijn Vader Hem verhoogd. Hij heeft zowel de Goddelijke als de menselijke natuur verhoogd. Zijn verhoging bestaat uit eer en macht. De hele schepping is aan Hem onderworpen. De bewoners van de hemel en de aarde, de levenden en de doden. Iedereen moet Hem plechtig hulde bewijzen. Het Koninkrijk van Christus omvat hemel en aarde en alle schepselen van beide, de doden zowel als de levenden. Alle eerbied aan Christus bewezen is tegelijkertijd eerbied bewezen aan Zijn Vader. 

Dat Jezus Zichzelf wilde vernietigen betekent niet dat Hij ophield God te zijn. Het laat het grote verschil zien tussen de heerlijkheid van de hemel en de zondigheid van de aarde. Christus is gekomen in de gestalte van een dienstknecht omdat Hij de mensen wilde dienen. ( Matth. 20 : 28 / Markus 10 : 45 ) De apostel Paulus wist van de unieke heerlijkheid die aan Jezus toebehoorde. “ God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. “ schreef hij aan de Romeinen. ( 9 ; 5 ) Wij zien niet alleen uit naar een mens maar naar de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. ( 2 Petr. 1 : 1 ) 

Lobet den Herren
Alle die Ihn ehren,
Lasst uns mit Freuden seinem Namen singen
Und Preis und Dank zu seinem Altar bringen, lobet den Herren! 

Der unser Leben,
Das er uns gegeben,
So Väterlich bedecket,
Und aus dem Todesschlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren!
( Paul Gerhardt ) 

One response to “Filippenzen 2 : 9 – 11

  1. You are actually a just right webmaster. The web site loading speed is amazing.
    It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, the contents are masterpiece.
    you have performed a great activity on this topic!
    Similar here: <a href="[Link deleted]and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie