Hebreeën 11 : 2

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. ( Hebr. 11 : 2 ) 

We zijn weer aangeland in het begin van Genesis, het gaat over de schepping van de wereld door het Woord van God. Er wordt een almachtige God geschetst, die soeverein onderscheiden is van Zijn schepping. Ieder ander wezen heeft aan Hem zijn bestaan te danken, en is van Hem afhankelijk. In het begin was de aarde nog woest en doods, er lag duisternis over de oervloed. Maar Gods Geest zweefde over het water. God zei: “ Er moet licht komen. En er was licht. Het woord van God benadrukte de almacht van de Schepper. Hij riep tot aanzien wat er nog niet was. al naardat Hij besloot. ( Psalm 33 : 6, 9 / 148 : 5 / Hebr. 11 : 3 ) Dit tweeledige woord van God komt in de hele Bijbel terug en is scheppend en werkzaam tegelijk. 

Wie gelooft heeft niet alleen oog voor het eind van de wereld, maar ook voor haar begin. Wie gelooft kijkt met bewondering en ontzag naar de puurheid en reinheid van de grandioze schepping uit het Paradijs. Die volmaakte tijd heeft niet lang geduurd, wel lang genoeg om ons voor altijd met het heimwee te vervullen. Ieder mens verlangt bewust of onbewust naar het volmaakte van alles. Je leest in Genesis 1 elf keer dat God sprak. Steeds ontstond er iets volmaakts. Aan het einde van de eerste scheppingsweek waren de hemel en de aarde gemaakt, en alle prachtige dingen die daarbij hoorden. ( Genesis 2 : 1 )  

Uit deze woorden maken we op dat God de Schepper van de wereld is, die alles door Zijn Woord en door Zijn werkzame wil gemaakt heeft. Hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer je beseft dat God de rijkste Persoon in het heelal is. Hij bezit alles, maar dan ook werkelijk alles. “ Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe. Zijn volk, de schapen die Zijn hand wijdt.” ( Psalm 100 : 3 ) 

Je begint er ook iets van te beseffen hoe erg het is dat daar door de zondeval een eind aan is gekomen. Het wonder is dat God opnieuw Zijn woorden gaf. Jezus Christus is in de wereld gekomen. Jezus is de vleesgeworden en zichtbare ontferming van God. Hij is ook de vleesgeworden rechtvaardigheid van God. Maar die rechtvaardigheid was ondergeschikt aan Zijn ontferming. 

Jezus Christus is door het woord van God ontstaan. God stuurde de engel Gabriël naar de stad Nazaret. Gabriël zei: “ Wees gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heere is met je. “ Het woord van God kwam tot haar via de engel die sprak: “ Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren. Je moet Hem Jezus noemen.” Zo is niet door de wil van een man, maar door het woord van God het zichtbare uit het onzichtbare ontstaan. Jezus kwam om Zijn volk opnieuw voor eeuwig gelukkig te maken. 

“ Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. ( Joh. 3 : 17 ) Deze ontferming – die door Jezus wordt belichaamd en in de wereld is gebracht –  is volkomen gratis. Niet dat ze niets gekost heeft. Jezus heeft de prijs betaald met Zijn eigen leven. “ In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed geschonken heeft. Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één Hoofd bijeen te brengen, onder Christus. “ ( Ef. 1 : 7 – 10 ) Dat zal gebeuren bij de wederkomst. 

De gouden draad van het Woord van God loopt via het onzichtbare woord dat de schepping tot stand bracht, en de geboorte van Jezus Christus aankondigde, naar de wederkomst van Christus. Wie de eerste twee feiten gelooft, gelooft ook het laatste. 

One response to “Hebreeën 11 : 2

  1. You are in reality a good webmaster. The site loading speed is
    amazing. It seems that you’re doing any distinctive
    trick. Furthermore, the contents are masterpiece.
    you’ve done a great activity in this topic! Similar here:
    <a href="[Link deleted]online and also here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie