Exodus 3 : 12 – 15

Het verhaal van Mozes` roeping vormt één van de hoogtepunten van het bijbelboek Exodus, en van het Oude Testament door de ongekende diepgang van de openbaring van God. De God van Wie Mozes de boodschapper zou zijn. Er kunnen in totaal vijf delen worden onderscheiden.

 1. De roeping van Mozes ( 3 :  1 – 12 ) 
 2. De openbaring van Gods Naam ( 3 : 13 – 22 ) 
 3. De tekenen van God  ( 4 : 1 – 9 ) 
 4. Mozes spreekvaardigheid ( 4 : 10 – 17 ) 
 5. De terugkeer van Mozes naar Egypte ( 4 : 18 – 31 ) 

Mozes is in dit verhaal de man die door God uitverkoren werd om Zijn plan ten uitvoer te brengen. Hij zou een einde maken aan de ellendige situatie waarin zijn volk zich bevond. ( 2 : 23 – 25 / 3 : 7, 9 , 16, 17 / 4 : 31 ) 

Mozes zou Israël uit de macht van de Egyptenaren bevrijden om hen vanuit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. ( 3 : 8 ) Maar hoewel Mozes een hoge roeping had, bleef hij een gewone man die aarzelde om gehoor te geven aan Gods oproep. Daarom is dit verhaal over zijn roeping tegelijkertijd een krachtmeting tussen de Heere en Mozes. Mozes gehoorzaamde uiteindelijk en de Israëlieten erkenden hem als een ware profeet van de Heer, zoals God had beloofd. ( 4 : 31 ) Het hart van het verhaal is de openbaring van Gods Naam. 

God antwoordde Mozes : “ Ik verzeker je dat Ik bij bij je zal zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je hebt gestuurd : als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. “ Maar Mozes zei: “ stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: ¨  Wat is de Naam van die God? “ Wat moet ik dan zeggen? “ Toen antwoordde God hem: “ Ik ben die er zijn zal. “  Zeg daarom tegen de Israëlieten: IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei Hij tegen Mozes : “ Zeg tegen hen “ De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd : “  Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties. “ 

God wilde Zijn Naam niet bekend maken aan Mozes zodat het mysterie rondom Zijn persoon voor de mens bewaard zou blijven. “ Ik ben degene die er zijn zal “ betekent dat Hij een volkomen vrij wezen is, die alleen door middel van de geschiedenis – via welke Hij Zich wil openbaren – door de mens gekend kan worden. Het betekent: “  Ik ben en blijf die Ik ben, trouw aan Mijzelf en aan Mijn beloften.” 

De Heere Jezus heeft eeuwen later Zelf naar deze teksten verwezen toen Hij de naam van God voor Zichzelf gebruikte  in Joh. 8 : 58 – 59 en Openbaringen 1 : 4, 8 

“ Waarachtig Ik verzeker U, vóór Abraham was, ben Ik “ 

“ Genade zij u en vrede van Hem die is, die was, en die komt, en van de zeven geesten voor Zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare Getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijdt door Zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons gemaakt heeft tot priesters voor God, zijn Vader, – aan Hem komt de eer toe, en de macht, tot in eeuwigheid, Amen. “ 

Toen Mozes geroepen werd was hij ook nog niet volleerd en kende de Elohim slechts gedeeltelijk. Daarom maakte hij zich zorgen. ( Ex. 3 : 11  ) Hoe konden de Israëlieten vertrouwen hebben in een God die ze niet kenden, en van Wie ze niet wisten Wie Hij was? In Wiens Naam kon Mozes het gezag over de Israëlieten opeisen om hen uit Egypte te leiden? Daarover zat Mozes te piekeren. Maar de Heere onthulde Mozes iets over Zichzelf. Door Zich voor te stellen als die er zal zijn, of ik ben wilde Hij mogelijk aangeven dat Hij het Wezen was dat zijn bestaan aan niemand anders dan aan Zichzelf te danken had, en dat Hij de oorsprong was van alles wat er is. Dit in tegenstelling tot de afgoden, die niets voorstellen en niet werkelijk bestaan. ( Jesaja 41 ; 23, 24 / 43 : 10 – 13 ) Mozes kon vol vertrouwen aan zijn opdracht beginnen ondanks het formaat van zijn tegenstanders : de farao en zijn goden, de magiërs, zijn legers. Hiertoe was hij in staat omdat “ Hij die er zal zijn “ immers bij hem was. 

Het woord “ Heer “ in vers 15 is een vertaling van de Hebreeuwse term JHWH. De vier letters – tetragram genoemd – bevatten in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst geen vocaaltekens. JHWH wordt meestal weergegeven als Jahweh. Ongeveer vanaf de vierde eeuw spraken de Joden de naam JHWH gewoonlijk niet meer uit, en hadden ze het in plaats daarvan over Adonai = Heer. Dit verklaart waarom JHWH in de oude Griekse vertaling is vertaald met Kurios. ( Heer ) In het Nieuwe Testament is dit voorbeeld gevolgd. Kijk bijvoorbeeld naar psalm 110 : 1 en Filip. 2 : 11. 

“ De Heer spreekt tot mijn Heer.“ 

“ Elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. “ 

Door zich bekend te maken als de God van Abraham, Isaak en Jakob gaf God aan dat Hij degene was die Zich al eerder aan de voorouders van de Israëlieten had geopenbaard. Deze Naam zou de mensen helpen zich te herinneren Wie God was, het zou hen helpen om over Hem te praten en om Hem aan te roepen. 

Het Leitmotiv van dit Bijbelgedeelte is naast de bekendmaking van de Naam van God ook het motief van de Goddelijke aanwezigheid. De Heer openbaarde Mozes Zijn aanwezigheid door middel van de doornstruik en beloofde hem dat Hij bij hem zou zijn. ( Ex. 3 : 12 ) 

De geschiedenis van Mozes is een voorafschaduwing van de geschiedenis van Israël. Nadat de Elohim Mozes van Zijn aanwezigheid verzekerd had, zou Hij aan het hele volk beloven dat Hij er zou zijn. Het belangrijkste moment waarop God zich aan Mozes zou openbaren zou op de berg van God zijn, waar Hij Zich later aan het hele volk bekend zou maken. 

Jehovah. Dat betekent dat de God die Mozes zond eeuwig is in Zijn wezen, trouw in Zijn beloften, en almachtig in de uitvoering daarvan. (Hebr. 13 : 20, 21  / Openbaringen 1 : 4, 8 / 16 : 5 )
Mozes moest de boodschap van God doorgeven aan de oudsten van het volk, die het op hun beurt weer door zouden geven aan het volk Israël. ( Exodus 12 : 3, 21 ) Mozes gehoorzaamde niet direct aan de boodschap van de Heer. Hij voelde zich ongeschikt om deze missie uit te voeren. God beloofde hem niet alleen Zijn hulp en nabijheid maar Hij gaf hem ook een teken: Mozes zou met het volk Israël terugkomen op de plaats waar God hem riep om God te aanbidden. God is onveranderlijk, Hij houdt Zich aan Zijn verbond, aan Zijn Woord en aan Zijn belofte. De Godsnaam uit Exodus 3 : 14 komt meer dan 6800 keer voor in het Oude Testament. 

One response to “Exodus 3 : 12 – 15

 1. You’re in reality a just right webmaster. This website
  loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Also, the contents are masterwork. you’ve done
  a great job on this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]sklep
  and also here: <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie